Glädjande att S-studenters jämställdhetskrav blir verklighet

Glädjande att S-studenters jämställdhetskrav blir verklighet

19 maj, 2016 16:09

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, meddelar idag att man skärper jämställdhetskraven på universitet och högskolor. Detta är en fråga S-studenter länge har kämpat för.

– Självklart välkomnar vi detta, det är väldigt positivt att Helene Hellmark Knutsson så tydligt prioriterar denna fråga. Vi har länge drivit frågan om en mer jämställd akademi. Det är faktiskt pinsamt att medan 60 procent av de som studerar vid högre utbildning är kvinnor, så är 75% av professorerna män.  Dessutom har ökningstakten avstannat, vilket gör det än mer angeläget att skärpa kraven. Detta är inte en förändring som sker av sig själv, utan kräver tydliga och ambitiösa reformer för att det ska hända saker. Därför är det positivt att vi nu har en regering som gör just detta, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

S-studenter vill samtidigt betona  att jämställdhet måste föras på flera fronter och på alla nivåer inom akademin. Arbetet får heller inte stanna vid siffror och antal utan fortsätta på ett djupare plan. Större strukturella förändringar måste ske, det handlar om attityder, beteenden och normer.

–   Vi vill att man lyfter blicken från enbart siffror, även i de mest på pappret jämställda organisationer råder stor ojämställdhet.Vi ser också tydliga löneskillnader mellan könen och att kvinnor har sämre arbetsvillkor som vi hoppas Hellmark Knutsson också tar tag i. Alla nivåer inom akademin måste också inkluderas i jämställdhetsarbetet, även grundutbildningen. Många lärosäten brister i genusarbetet och att många unga kvinnor som studerar mår psykiskt dåligt och lider av stress. Vi ser också en tydlig könssegregation inom utbildningen, vilket också är en fråga vi behöver prata mer om   säger Elin Ylvasdotter. 

Upp