Gör tänderna till en del av kroppen

Gör tänderna till en del av kroppen

11 mars, 2016 15:28

Publicerad i Aktuellt i politiken 11/3 2016

Tandvården måste bli en mer integrerad del av den generella välfärdspolitiken och sjukvården.
Det ska i princip inte vara dyrare att uppsöka tandvården än primärvården, skriver LOs vice ordförande Tobias Baudin och S-studenters ordförande Elin Ylvasdotter.

Tandhälsan har under åren förbättrats för genomsnittssvensken. Men fattiga, äldre, sjukskrivna, arbetslösa, låginkomsttagare och deras barn halkar efter genomsnittet.

Tandvården ses i dag inte som en del av den generella välfärden och individen har ett orimligt stort ansvar för finansieringen, vilket givetvis drabbar de med sämst ekonomiska förutsättningar värst.

En genomgripande allmän tandvårdsreform kommer att behövas för att möta framtidens utmaningar.
Tandvården måste i större utsträckning finansieras gemensamt samtidigt som vi vill slå vakt om rätten att välja tandläkare.

LO har presenterat ett åtgärdsprogram för en mer jämlik tandhälsa. Programmet innehåller en rad förslag som kan sjösättas relativt snabbt.

Analysen tydliggjorde framförallt att trösklarna till tandvården behöver sänkas om klasskillnaderna i tandhälsan effektivt ska kunna motverkas. Men för att en ökad subventionsgrad inte ska rinna iväg till ökade vinster, bonusar eller belöningssystem och verkligen komma dem som behöver det till del krävs en prisreglering.

Den höjda åldersgränsen för ”fri tandvård” är ett bra första steg från regeringens sida, men det får inte stanna där. Vi anser att generella insatser är bättre än särlösningar. Tandvården måste därför bli en mer integrerad del av den generella välfärdspolitiken och sjukvården.
På sikt handlar det om att ”tänderna är en del av kroppen”. Det ska i princip inte vara dyrare att uppsöka tandvården än primärvården.
Vi är medvetna om att detta kräver stora systemförändringar och kommer att kosta en hel del i ökade årliga utgifter. Men förändringen är angelägen och regeringen måste sätta frågan högre upp på sin reformagenda. Målet måste vara att en socialdemokratiskt ledd regering ska kunna genomföra en allmän tandvårdsreform.
Stegvis kan detta innebära att tandvårdsbidraget görs om till ett generellt bidrag och att högskostnadsskyddet reformeras.

En god tandvård för alla har alltid varit en viktig grundsten i välfärdspolitiken. Inför valet 2006 sade Göran Persson: ”På samma sätt som vi ställer upp för varandra när vi är sjuka, på samma sätt ska vi ställa upp när tänderna behöver lagas. Det blir nästa mandatperiods stora och väldigt dyra sociala reform.”
Nu har det gått tio år sedan Göran Persson var statsminister. Fortfarande är kostnaderna för tandvård orimligt höga för många och behovet av en allmän tandvårdsreform är ännu mer påträngande.
Nu behöver regeringen ta ett rimligt nästa steg. Därför förslår vi att regeringen och statsrådet Gabriel Wikström tillsätter en utredning. Målet och färdriktningen för politiken får det inte råda något tvivel om. Vi kan aldrig acceptera att vår klasstillhörighet avspeglas i vår tandhälsa och i våra leenden.

Tobias Baudin
Vice ordförande LO

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande S-studenter

Upp