Gröna studenter & S-studenter: Stärk studenters skydd i socialförsäkringen

Gröna studenter & S-studenter: Stärk studenters skydd i socialförsäkringen

17 september, 2015 12:19

Om regeringen verkligen vill att fler ska utbilda sig måste förutsättningarna bli bättre, skriver Elin Hylander, språkrör Gröna studenter och Elin Ylvasdotter, ordförande S-studenter.

I dag saknar studenter ekonomisk trygghet vid sjukdom. Därför var det välkommet att statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen lyfte att studenternas skydd vid sjukdom ska stärkas. Det är också glädjande att socialförsäkringsministerAnnika Strandhäll lägger vikt vid frågan.

Tidigare i år presenterades slutbetänkandet av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det är bra att utredningen väcker det bristande skyddet för studenter, men det finns flera förbättringsområden.

Stärk skyddet för alla studenter. S-studenter och Gröna studenter har under många år påtalat att socialförsäkringssystemet måste inkludera studenter. Det blir möjligt om räknas som sjukpenningsgrundande inkomst (SGI), vilket också utredningen presenterar.

I dag måste studenter ta studiemedel för att ha en grundläggande trygghet vid sjukdom. Ett sätt att stärka skyddet för alla studenter är att knyta socialförsäkringssystemet till studier. Tyvärr presenterar utredningen ingen lösning på hur studenter utan studiemedel ska omfattas av trygghetssystemet.

Möjliggör deltidssjukskrivning. I dag ökar den psykiska ohälsan, särskilt bland unga kvinnor. Dessvärre ger den nuvarande sjukförsäkringen dåligt skydd vid psykisk ohälsa. Studenter kan inte vara sjukskrivna på deltid utan tvingas till att studera heltid fastän de inte mår bra eller sjukskrivas på heltid i onödan. Många upplever att de inte har något annat val än att hoppa av sina utbildningar.

S-studenter och Gröna studenter har länge lyft frågan om studenters möjlighet till deltidssjukskrivning. Kommittén skriver att deltidssjukskrivning bör utredas vidare, men att möjligheten endast ska gälla för studerande med särskilda skäl.

Vi vill att alla studenter i behov av deltidssjukskrivning ska få möjlighet till det. Det är bra att utreda frågan vidare, men det måste göras skyndsamt. Studenter har inte råd att vänta längre.

Färre karensdagar. I dag har studenter 30 dagars karenstid vid sjukdom. Kommittén skriver att färre karensdagar kan övervägas. Det är inte en tillfredsställande slutsats. S-studenter och Gröna Studenter är tydliga med att dagens situation är orimlig och oacceptabel. Vi anser att studenter ska ha samma karenstid som löntagare.

Vid en kortare karenstid kan flera positiva effekter uppnås. En sänkning av karenstiden skulle stärka sjukförsäkringens legitimitet. Färre studenter skulle utebli från studier och det skulle bli lättare att stödja de studenter som varit sjuka. Pressen på studenterna skulle minska, både ekonomiskt och tidsmässigt.

Regeringen vill satsa på utbildning. S-studenter och Gröna studenter anser det klokt – men då måste också förutsättningarna för att studera förbättras. De förslag som nu har presenterats är bra men inte tillräckliga. I dag sjukskrivs studenter i onödigt hög grad och onödigt länge. Ett förbättrat trygghetssystem skulle föra med sig stora vinster, så väl för samhället som för de enskilda studenterna. Det är också en viktig del i arbetet att minska den sociala snedrekryteringen till högre studier.

Både statsministern och socialförsäkringsministern säger sig vilja förändra dagens försäkring. Studenter har varken tid eller råd att vänta på trygghet. Det är dags att gå från ord till handling.

Elin Hylander, språkrör Gröna studenter
Elin Ylvasdotter, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

 

Debattartikel publicerad i Dagens Arena den 14 september 2015.

Upp