Grunden för den svenska demokratin – en rapport om grundlagsändringar

Grunden för den svenska demokratin – en rapport om grundlagsändringar

20 januari, 2024 15:46

I en motion från 2022 presenterar riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna flertalet förslag till ändringar i Sveriges grundlagar. Bland annat föreslår de ett förbud mot att skända den svenska flaggan, vilket vore en inskränkning av yttrandefriheten.

Sverige har en grundlag som är relativt lätt att förändra. Med en enkel majoritet i riksdagen före och efter ett riksdagsval kan Sverige få helt andra förutsättningar för sitt politiska styre.

Denna rapport redogör för vad som krävs för att ändra de svenska grundlagarna och kommer med konkreta förslag som kan bidra till en starkare demokrati.

Läs hela rapporten här:

Upp