Hur tänker Moderaterna?

Hur tänker Moderaterna?

9 november, 2015 20:29

Samma dag som Sverigedemokraterna delar ut flygblad till flyktingar på ön Lesbos i Grekland med falsk information för att avskräcka flyktingar från att åka till Sverige, gör Moderaterna återigen ett populistiskt utspel.

Moderaterna väljer att återigen föreslå att gränskontroller ska införas. De vill också  att ingen asylsökande ska kunna ta sig in i Sverige utom möjligen de som kommer hit med flyg utan att ha passerat något annat EU-land. Det betyder extremt få i och med  det så kallade transportöransvaret.

Det Moderaterna alltså vill är att Sverige ska sluta leva upp till asylrätten. Förslaget  bryter helt enkelt mot EU-stadgan om mänskliga rättigheter och FN:s flyktingkonvention. Moderaternas förslag är således inte ”bara” inhumant, det strider även mot internationella förpliktelser. 

Med Moderaternas förslag kommer människor att kastas runt i tomma intet utan säkerhet på att deras rättigheter tas tillvara i något annat land.  Är det så här Moderaterna vill ha det, en  inhuman politik och dessutom en politik som bryter mot asylrätten och internationella förpliktelser? Är det så här Moderaterna vill ha det, att människor på flykt inte ska kunna söka trygghet?

Moderaternas förslag är troligtvis heller inte genomförbart. Man presenterar alltså både ett inhumant, olagligt och ogenomförbart förslag.

Diskussionen borde istället handla om att få säkra och lagliga vägar in i alla Europas länder. Inte bygga ännu högre murar. Människor är på flykt, nu måste debatten handlar om hur vi garanterar människor säkerhet men också att värna om asylrätten. Moderaternas förslag gör det motsatta.

Upp