GSHF – S-studenter i Göteborg (Göteborg)

GSHF – S-studenter i Göteborg

Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening

S-studenter i Göteborg eller Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) är en av Socialdemokratiska studentförbundets största och äldsta klubbar, och samlar studenter på samtliga av Göteborgs högskolor och universitet. Vi arrangerar föreläsningar med forskare och partiföreträdare, pubkvällar, och påverkar partiet internt och externt.

Vi ses varje torsdag kl 18.00 och håller till på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (Järntorget 7) eller Socialdemokraterna i Göteborgs expedition (Järntorget 8) såvida vi inte är ute på en afterplugg.

Information och uppdateringar om möten och aktiviteter publiceras på vår Instagram och Facebook. Det är självklart öppet för icke-medlemmar att haka på möten och testa på innan man bestämmer sig. För medlemmar har vi även en intern Messengergrupp.

Vår historia

GSHF grundades 1937 men en organiserad socialdemokrati på dåvarande Göteborgs högskola fanns redan innan. Sedan grundandet har vi varit en konstant i såväl den göteborgska socialdemokratin, där vi ännu är bland de större s-föreningarna; som studentförbundet, där vi var drivande i dess återstartade på 90-talet. Bland de mest kända GSHF:arna återfinns Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg, S-politikern och tidigare S-studentförbundsordföranden Åsa Westlund, och LO-ekonomen Torbjörn Hållö. Föreningen har även producerat många lokalpolitiker, stadssekreterare, politiskt sakkunniga och flera göteborgska kommunalråd, såsom Johannes Hulter, Blerta Hoti och Ewelina Tokarczyk.

Vår organisation

GSHF är både en del av det Socialdemokratiska studentförbundet och Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt, och vår ordförande är adjungerad ledamot i Socialdemokraterna i Göteborgs distriktsstyrelse. Genom detta, vår nära samverkan med andra delar av Göteborgs socialdemokrati och arbetarrörelse, och representanter i kommunala nämnder och bolag, kan vi varje dag vara med och påverka för ett fritt, jämlikt och solidariskt Göteborg och Sverige.

Ditt medlemskap

Som medlem i Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening får du;

Påverka den lokala, regionala och nationella politiken. Som medlem kan du direkt påverka vår verksamhet, motionera (skriva förslag) till vårt årsmöte och därigenom S i Göteborgs representantskap, välja vår styrelse och ombud till såväl S-studenters årliga kongress som S i Göteborgs representantskap, och självklart bli föreslagen till parti-interna och externa förtroendeuppdrag i staden. Som medlem kan du även hänga med på kampanjer, dörrknackningar och manifestationer, skriva debattartiklar och annat påverkansarbete med oss och partiet i Göteborg.

Kunskap om oss och socialdemokratin. Som medlem kan du delta på medlemsutbildningar,  föreläsningar och studiecirklar, lära dig debatteknik och praktisk politik, och politiskt påverkansarbete. Du får även en större insyn i den lokala socialdemokratiska politiken och en närmare kontakt till stadens politiker. Du kan även praktisera hos Socialdemokraterna i Göteborg.

Vänskap med andra socialdemokratiska studenter. Det är i samkvämet och de glada mötena tillsammans med andra som de riktigt stora förändringarna sker. Som medlem kommer du få träffa inte bara andra studenter utan även andra socialdemokrater med mängder av olika bakgrunder och erfarenheter. Som medlem kan du haka på våra pub-, plugg- och debattkvällar och annat socialt, samt delta på delta på nationella arrangemang, internationella resor och många andra aktiviteter.

Upp