Laboremus (Uppsala)

Laboremus

Laboremus är en del av det socialdemokratiska studentförbundet som organiserar socialdemokratiska studenter runt om på universitet och högskolor i hela Sverige. Laboremus historia sträcker sig dock ännu längre än S-studenters, närmare bestämt ända bak till 1902. Sedan dess har mycket hänt med föreningen, och för oss är det viktigt att medlemmarna får styra klubbens utveckling mot nya utmaningar, med nya organisationsformer och idéer för samhällspåverkan.

Läs mer

Laboremus är även en del av det socialdemokratiska partiet och det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Uppsala. Därigenom driver vi på den socialdemokratiska idéutvecklingen såväl lokalt som nationellt. Laboremiter finns representerade i den lokala politiken för att förbättra livet för medborgarna i Uppsala.

Laboremus har en bred verksamhet med syfte att inkludera många med intressen för olika politikområden. Vi driver på för att försvara och stärka studenters rättigheter och inflytande vid Uppsala universitet genom Uppsalas studentkår. Högskole-och utbildningspolitiken är en av s-studenters starkaste grenar och Laboremus bär ett ansvar att kanalisera studenters engagemang för att förbättra studiesituationen vid Uppsala universitet.

Laboremus anordnar även seminarier och föreläsningsserier för att bilda opinion och sprida kunskap kring viktiga politiska frågor. Det kan röra allt från feminism till miljöpolitik och internationell solidaritet (se vårt kalendarium för mer information). Utöver vårt engagemang i det socialdemokratiska partiet, Uppsala studentkår och våra utåtriktade aktiviteter för att nå Uppsalas studenter driver Laboremus även internationella projekt i bl.a Mozambique och Belarus.

Givetvis samlas också medlemmarna med jämna mellanrum för att diskutera politik, planera verksamhet och spåna idéer på hur Sverige ska få en socialdemokratisk regering igen.Missa inte chansen att engagera dig för forma en bättre värld tillsammans med andra som liksom du är förbannade över orättvisor och förtryck.

Du kan läsa mer om Laboremus här.

Upp