LSSK (Lund)

LSSK

LSSK är den socialdemokratiska studentklubben i Lund. Vi står för ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Vi organiserar studenter i Lund med hjärtat till vänster som vill se ett mer socialdemokratiskt samhälle. LSSK är en röst för att alla ska ha rätt till ett fullgott liv, oavsett arbetare eller akademiker, för ett jämställt Sverige och för en snabbare grön omställning. Du behövs hos oss!
Vi är en del av både Socialdemokraterna och SSU. Detta, tillsammans med bland annat representanter i flera av Lunds kommunala nämnder och goda kontakter med fackföreningsrörelsen, gör att vi varje dag kan vara med och arbeta för ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle såväl kommunalt och regionalt som nationellt!

Vi träffas varje onsdag klockan 18.30 i vår källarlokal på innergården på Kattesund 5c i Lund. Klubben anordnar möten, debatter, föredrag, seminarier och skriver debattartiklar. Följ oss gärna på vår Facebook eller vår Instagram för att se uppdateringar om möten och aktiviteter som är på gång just nu!

LSSK har en lång historia inom arbetarrörelsen och kan spåra sin historia till föreningen Den Yngre Gubben (DYG) som startades i 1800-talets slut. DYG var en samlingspunkt för republikaner, vänsterliberaler och socialister och upptog snabbt kontakt med Lunds arbetarekommun (Socialdemokraterna i Lund). Namnet Lunds Socialdemokratiska Studentklubb fick föreningen först 1934 då klubben anslöts till det dåvarande Socialdemokratiska studentförbundet. Under klubbens historia har ett antal välkända personer varit aktiva, bland andra Ernst Wigforss, Östen Undén, Tage Erlander, Ingvar Carlsson och Morgan Johansson. LSSK var en av de drivande klubbarna bakom det socialdemokratiska studentförbundets återuppståndelse i början av 90-talet.

Med en stolt historia och en viktig plats i Lund är LSSK den självklara platsen för dig som vill vara med och skapa framtidens socialdemokrati och framtidens Sverige.

Läs mer

LSSK är den socialdemokratiska studentklubben i Lund. Vi står för ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Vi organiserar studenter i Lund med hjärtat till vänster som vill se ett mer socialdemokratiskt samhälle. LSSK är en röst för att alla ska ha rätt till ett fullgott liv, oavsett arbetare eller akademiker, för ett jämställt Sverige och för en snabbare grön omställning. Du behövs hos oss!

Vi är en del av både Socialdemokraterna och SSU. Detta, tillsammans med bland annat representanter i flera av Lunds kommunala nämnder och goda kontakter med fackföreningsrörelsen, gör att vi varje dag kan vara med och arbeta för ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle såväl kommunalt och regionalt som nationellt!

Vi träffas varje onsdag klockan 18.30 i vår källarlokal på innergården på Kattesund 5c i Lund. Klubben anordnar möten, debatter, föredrag, seminarier och skriver debattartiklar. Följ oss gärna på vår Facebook eller vår Instagram för att se uppdateringar om möten och aktiviteter som är på gång just nu!

LSSK har en lång historia inom arbetarrörelsen och kan spåra sin historia till föreningen Den Yngre Gubben (DYG) som startades i 1800-talets slut. DYG var en samlingspunkt för republikaner, vänsterliberaler och socialister och upptog snabbt kontakt med Lunds arbetarekommun (Socialdemokraterna i Lund). Namnet Lunds Socialdemokratiska Studentklubb fick föreningen först 1934 då klubben anslöts till det dåvarande Socialdemokratiska studentförbundet. Under klubbens historia har ett antal välkända personer varit aktiva, bland andra Ernst Wigforss, Östen Undén, Tage Erlander, Ingvar Carlsson och Morgan Johansson. LSSK var en av de drivande klubbarna bakom det socialdemokratiska studentförbundets återuppståndelse i början av 90-talet.

Med en stolt historia och en viktig plats i Lund är LSSK den självklara platsen för dig som vill vara med och skapa framtidens socialdemokrati och framtidens Sverige.

lokalen

Upp