LSSK (Lund)

LSSK

LSSK är den socialdemokratiska studentklubben i Lund. Vi tar kampen mot de orättvisor som klassamhället och imperialismen medför. Vi organiserar Lunds röda studenter och med en orädd röst kritiserar vi nyliberal politik oavsett om den drabbar arbetare, kvinnor eller klimatet och är inte heller rädda för att kritisera vårt eget moderparti när det behövs. LSSK är och kommer alltid vara en radikal röst inom socialdemokratin och arbetarrörelsen, och där behövs du!

Läs mer

Vi är en del av både Socialdemokratiska arbetarepartiet och Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Detta tillsammans med bland annat representanter i flera av Lunds kommunala nämnder och goda kontakter med fackföreningsrörelsen gör att vi varje dag kan vara med och arbeta för ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle kommunalt, regionalt och nationellt!

Vi träffas varje onsdag klockan 18.30 i vår källarlokal på innergården på Kattesund 5c i Lund. Tillsammans anordnar vi möten, debatter, föredrag, seminarier, skriver insändare och deltar i demonstrationer. Vi bildar oss för att bedriva debatt bland kursare och i media – att vara student och vänster förpliktigar!

LSSK har en lång historia inom arbetarrörelsen och kan spåra sin historia till föreningen Den Yngre Gubben (DYG) som startades i 1800-talets slut. DYG var en samlingspunkt för republikaner, vänsterliberaler och socialister och upptog snabbt kontakter med Lunds arbetarekommun (Socialdemokraterna i Lund). Namnet Lunds Socialdemokratiska Studentklubb fick föreningen först 1934 då klubben anslöts till det dåvarande Socialdemokratiska studentförbundet. Under klubbens historia har ett antal välkända personer varit aktiva, bland andra Ernst Wigforss, Östen Undén, Tage Erlander, Ingvar Carlsson och Morgan Johansson. LSSK var en av de drivande klubbarna bakom den socialdemokratiska studentförbundets återuppståndelse i början av 90-talet.

Med stolt historia och en viktig plats i Lund är LSSK den självklara platsen för dig som vill vara med och skapa framtidens socialdemokrati och framtidens Sverige.

lokalen

Upp