ÖSSK (Örebro)

ÖSSK

Känner du att du vill lära dig mer om politik, socialdemokrati och att du vill påverka samhället? Då är S-studenter Örebro föreningen för dig.

Läs mer

Vi är en förening för socialdemokratiska studenter vid Örebro Universitet. Vi arbetar för ett Universitet och en stad där jämlikhet, rättvisa och solidaritet är ledorden och för en utveckling av den breda socialdemokratin.

Vi anordnar After School-träffar, öppna seminarium/föreläsningar och fördjupar oss i politiska områden så som utbildning, klimat, bostadsbyggande och ekonomi. Vi har också plats i Örebro kommuns socialdemokratiska representantskap vilket ger oss möjligheten att på allvar påverka politiken.

Så tveka inte, utan ta kontakt idag.

Mer information om kommande aktiviteter hittas på facebook via vår:
– Sida
https://www.facebook.com/sstudenterorebro?fref=ts
– Grupp
https://www.facebook.com/groups/SstudenterOrebro/?fref=ts

Upp