S-studenter Malmö (Malmö)

S-studenter Malmö

S-Studenter Malmö (MSSK) är den socialdemokratiska studentklubben i Malmö. Vi samlar studenter som vill arbeta för ett mer jämlikt, solidariskt och friare samhälle. Här är alla med hjärtat på vänstersida välkomna, oavsett om man varit politiskt aktiv tidigare eller inte. Steget från akademi till politiskt engagemang är inte långt. Socialdemokratin behöver studenterna, socialdemokratin behöver ditt engagemang.

Vi träffas varje tisdag kl 18.30 i vår föreningslokal Café Tellus på Ystadsgatan 8 i Malmö. Under dessa mötena har vi aktiviteter såsom seminarier, föreläsningar och debatter.

Kontakta oss
Jonatan Lindemann, ordförande
E-post: malmosstudenter@gmail.com

Postadress:
Ystadsgatan 8
214 24 Malmö

Facebook
https://m.facebook.com/sstudentermalmo

Instagram
https://www.instagram.com/sstudentermalmo?igsh=bHVmdDlqdW5sbHpk&utm_source=qr

Upp