Sapere Aude (Stockholm, Södertörns högskola)

Sapere Aude

Sapere Aude är S-studenters lokala klubb på Södertörns Högskola. Vi arbetar aktivt med att mobilisera och engagera medlemmar och studenter vid Södertörn genom allt från flygbladsutdelning till dörrknackningar och möten där vi diskuterar alltifrån dagspolitiska frågor till studiemiljö och annat.

Vårt mål som klubb är att samla alla socialdemokratiska studenter som studerar vid Södertörns Högskola, både de som redan innan de påbörjade sina studier var socialdemokrater men givetvis även de som inte ännu identifierar sig som socialdemokrater. Det är vår bestämda uppfattning att studenter är en grupp i samhället med mycket stor potential, vars engagemang och kunskap vi inte kan vara utan.

Upp