STEK (KTH)

STEK

Socialdemokratiska studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm

Läs mer

Det behövs fler ingenjörer i politiken!

Är du vänster och pluggar på KTH? Inbiten socialdemokrat, eller bara nyfiken?

Kom och diskutera teknik och politik med oss!

Vi är STEK, socialdemokratiska teknologer på KTH. Vi vet att teknik formar samhället, och att ingenjörer formar tekniken.

Du behövs. Välkommen till oss.

Upp