Kongressen 2016

Här finns handlingar och praktisk information inför kongressen på Karlstads universitet 10-12 juni.

Handlingar

Förslag arbetsordning

Förslag till dagordning

Instruktion för åsiktstorgen

Kongresschema

Förslag stadga

Gällande stadga 2015_2016

Motioner kongressen 2016

Reformprogram

Förslag verksamhetsplan20162017

Riktlinjer för valberedningens arbete

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Under kongressen: 

Yrkande motioner 2016

Yrkande reformprogam 2016

Yrkande Stadga och verks.plan

Reformprogram – ny version

 

Praktisk information

Läs gärna vårt informationsmaterial Välkommen på kongress innan du dyker upp på kongressen.

Vänd dig till vår ombudsman Emma med frågor om boende, mat och resor. Vänd dig till förbundssekreterare Johanna och förbundsordförande Elin med frågor som gäller kongressens innehåll och form.

 

 

 

Upp