Läs våra politiska program!

Läs våra politiska program!

30 oktober, 2019 14:18

De politiska programmen från kongressen 2019 ligger nu ute på hemsidan!

Kongressen reviderade två program: ett allmänpolitiskt och ett reformprogram. Det allmänpolitiska pekar ut vår långsiktiga politiska vision, medan reformprogrammet tillsammans med kongressens beslutade motioner agerar som stöd i vårt mer kortsiktiga politiska arbete.

Läs programmen här: https://s-studenter.se/vad-vi-ar/dokument/

Upp