Ledsamt besked och fel fokus i debatten

Ledsamt besked och fel fokus i debatten

12 november, 2015 10:46

Bakgrund: Idag  införs tillfälliga gränskontroller, till att börja med i 10 dagar men med eventuell förlängning. Anledningen är att Migrationsverket nu begärt att gränskontroll införs,  och regeringens besked har tidigare varit att man lyssnar på myndigheterna. Gränskontroller vid inre gräns ämnar underlätta deras och Polisens arbete.  För S-studenter är asylrätten helt central och ett fundament.  Asylrätten hotas inte av gränskontrollen och alla som vill söka asyl ska få sin sak prövad. 

– Med det som bakgrund är det ändå ett ledsamt beslut och inget vi i S-studenter önskar. Kortfattat är det helt enkelt inte ett positivt besked.  Det är absolut ett svårt läge, men vi får inte falla in i en ohållbar debatt. Beslutet lämnar efter sig många oroande frågor och det är farlig utveckling när mänskliga rättigheter riskerar att begränsas. Katastrofen sker på Medelhavet och i de krigs- och konfliktdrabbade länderna. Problemet är fortfarande att det inte finns några säkra och lagliga vägar till Europa och att människor behöver riskera sina liv på vägen hit.  Det finns många andra förslag som borde hanteras av EU-politikerna, snarare än stängda gränser. Och det finns fortfarande kommuner i Sverige som kan och måste göra väldigt mycket mer, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

–  Det  uppskruvade debattklimatet är oroande.  S-studenter önskar se att politiken fokuserar på de lösningar som faktiskt kan hantera de utmaningar vi ser.  Dessvärre har debatten idag helt fel fokus. Alla pratar om ordning och reda i systemet, det är nog dags för lite ordning och reda i debatten.  Sverige behöver, oavsett antal människor som kommer, göra stora satsningar på och investeringar i välfärd, bostäder, utbildning och arbetsmarknad.  Den svenska ekonomin är stark.  Resurser finns, det handlar om prioriteringar. Att Bert Karlsson kan göra stora vinster på flyktingbarn är inte en rätt prioritering. Att investera i välfärden, få igång ett ordentligt bostadsbyggande, lösa de utmaningar som finns i mottagningssystemet och stärka skolan är några av de prioriteringar som borde göras. Gör vi detta rätt är detta en enorm möjlighet för Sverige, avslutar Elin Ylvasdotter.

Upp