Många viktiga beslut på LO:s kongress

Många viktiga beslut på LO:s kongress

19 juni, 2016 13:52

Just nu pågår LO:s 28 kongress. En mängd viktiga beslut har tagit kring frågor S-studenter länge har drivit. 

Bland annat har kongressen ställt sig bakom följande:

Allmän visstid ska bort ur LAS
Individueliserad föräldraförsäkring
Samtyckeslagstiftning
Tandvård ska kosta som sjukvård.

– Det är oerhört glädjande att LO tar ställning för dessa frågor som alla är hjärtefrågor för S-studenter. Att allmän visstid ska bort ur LAS är en delseger i arbetet för trygga anställningar, individualiserad föräldraförsäkring är en av de viktigaste jämställdhets- arbetsmarknadsreformer vi har att göra, samtyckeslagstiftning är en mycket viktig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, och tandvårdfrågan är en fundamental jämlikhetsreform, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

– Sammanfattningsvis går det således att konstatera att det är många kloka beslut LO-kongressen tagit. Beslut om reformer som är fundamentala i arbetet för jämlikhet och jämställdhet. Nu fortsätter det hårda arbetet med att se till att detta bli verklighet. Det ska vi göra tillsammans, avslutar Elin Ylvasdotter.

 

 

Upp