Mår du dåligt, lilla student?

Mår du dåligt, lilla student?

29 september, 2015 17:36

Under hösten kommer S-studenter uppmärksamma den ökade psykiska ohälsan, som har förvärrats i samhället i stort. I slutet av hösten kommer vi att presentera ett reformprogram för att minska den psykiska ohälsan.

En särskilt utsatt grupp är studenter. Vi ser att stressen och pressen ökar bland studenter, särskilt bland kvinnor. Socialdemokratiska studentförbundet tycker det är tid att rikta kraven mot samhället. Att den regeringen prioriterar högre studier är väldigt positivt. Men vi är ändå bekymrade. Det räcker inte med att avsätta mer pengar till högskolan. Vi behöver må bra också.

Det behövs ett förebyggande arbete. Studenter är redan stressade långt innan de kommer till högre utbildning.  Många studenter, framförallt kvinnor, kommer sedan att möta ett stressigt arbetsliv med ojämställda arbetsvillkor, ett ojämställt hem och höga förväntningar från samhället. Detta är inte hållbart varken för individer eller samhället.

Studenter behöver en säker och god inkomst under studietiden, en bra bostad med rimlig hyra och trygga anställningsvillkor när en kommer ut på arbetsmarknaden.

När den psykiska såväl som den fysiska ohälsan väl kommer hamnar studenter dessvärre mellan stolarna.

S-studenter vill därför se:

  • Stärk skyddet för alla studenter. S-studenter har under många år påtalat att socialförsäkringssystemet måste inkludera studenter. Det blir möjligt om studiemedlet eller studier räknas som sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).
  • Möjliggör deltidssjukskrivning. Studenter kan inte vara sjukskrivna på deltid utan tvingas till att studera heltid fastän de inte mår bra eller sjukskrivas på heltid i onödan. Många upplever att de inte har något annat val än att hoppa av sina utbildningar. S-studenter vill att alla studenter i behov av deltidssjukskrivning ska få möjlighet till det.
  • Färre karensdagar. I dag har studenter 30 dagars karenstid vid sjukdom. Vi anser att studenter ska ha samma karenstid som löntagare.
  • Reabiliteringsansvar. Lärosätena bör ha motsvarande rehabiliteringsansvar som en arbetsgivare har i samband med en arbetstagares sjukskrivning. För att en student, efter en tids sjukskrivning, ska kunna återuppta sina studier och återgå till studie- och arbetsmiljön på lärosätet krävs aktiva insatser och ett tydligt ansvar.
  • Lärarledda timmar. Som student kan du vara frånvarande länge utan att någon märker att du är borta. Du kan också gå länge utan att få den pedagogiska hjälp du behöver. Detta skapar en enorm stress. Därför anser vi att antalet lärarledda undervisningstimmar generellt ska öka med ett riktmärke på femton timmar lärarledd tid för heltidsstudier per vecka
  • Avgiftsfri studenthälsa.  I delar av landet behöver studenter betala en avgift för att träffa personalen på studenthälsan. Detta är oacceptabelt eftersom studenter till följd av dålig ekonomi ofta måste bortprioritera detta.  I kontakten med sjukvården ska alla individer också garanteras ett professionellt bemötande fritt från fördomar. Därför måste studenthälsan ha en analys som problematiserar bilden av den typiske studenten, exempelvis med avseende på klass, kön, etnicitet, sexualitet och  funktionalitet.
  • Motverka diskriminering. Lärosäternas organisationer och undervisning ska präglas av jämställdhet och HBTQ-perspektiv, bedriva ett proaktivt antirasistiskt arbete, samt aktivt för att åtgärda utestängande miljöer ur ett klassperspektiv.

 

Har du egna erfarenheter av detta? Gå in här och dela med dig av din berättelse.

Upp