Med anledning av händelserna på Stockholms universitet

Med anledning av händelserna på Stockholms universitet

5 september, 2014 21:54

Torsdagen den 4 september blev personer från S-studenter, Socialdemokraterna i Stockholm samt en väljare, hotade av två främmande män med rasistiska åsikter och sympatisörer till det nazistiska partiet Svenskarnas Parti, när de befann sig vid S-studenters valstuga på Stockholms universitet. De två männen riktade även direkta hot S-studenten.

Securitas och polis var snabbt på plats och händelsen är nu polisanmäld. Vi S-studenter ser oerhört allvarligt på hoten. Att hota någon är oerhört allvarligt i sig, men att dessa även hade en politisk karaktär är ett direkt hot mot demokratin.

– Vi S-studenter värnar om våra medlemmars säkerhet. Men våra medlemmar ska aldrig behöva känna rädsla inför, eller bli hotade för, deras politiska utövande. Och ingen, ingen ska behöva känna rädsla eller bli hotad för att vända sig till en politisk organisation för att bilda sig en politisk uppfattning. Det är allas orubbliga demokratiska rättighet. Vi uttrycker därför vårt skarpaste fördömande mot det som har skett, säger Sverker Falk-Lissel förbundssekreterare S-studenter.

– Händelsen på Stockholms Universitet har en politisk bakgrund och är utan tvekan ett hot mot demokratin. Vi förfasas över hoten, men vi låter oss inte kuvas. Tvärtom är vår politiska övertygelse nu ännu starkare. Vi ser hur de antidemokratiska, rasistiska rörelserna växer i Sverige och vi ser de bakomliggande orsakerna. När rasister  tar sig in i beslutsfattande församlingar så växer deras rörelser. De rasistiska rörelserna livnär sig på den ökade otryggheten, arbetslösheten och klassklyftorna. Därför är vår politiska övertygelse om det demokratiska, jämlika, jämställda och antirasistiska samhället större idag än igår. Och vår politiska kamp starkare idag än igår, säger Talla Alkurdi, förbundsordförande S-studenter.

– Vi hoppas att personen som våra medarbetare samtalade med mår bra trots omständigheterna och vi välkomnar henne tillbaka till vår valstuga påStockholms Universitet. Inga nazister eller deras anhängare ska stoppa oss eller någon från våra demokratiska rättigheter. Tillsammans står vi upp för demokratin och tillsammans ska vi bekämpa rasismen, påtalar Sverker Falk-Lissel, förbundssekreterare S-studenter.

Upp