Med anledning av terrorattentatet i Ankara

Med anledning av terrorattentatet i Ankara

14 oktober, 2015 08:16

Vi fördömer lördagens terrorattentat i Ankara som tagit över 100 människors liv och som riktades mot en marsch för fred i Turkiet. Terrorattentatet är det blodigaste i landets historia och var riktat mot freds- och demokratiaktivister som står det pro-kurdiska och socialdemokratiska HDP nära. Våldet har eskalerat i Turkiet sedan dådet i Suruc som på samma vis var riktat mot freds- och demokratiaktivister. Än idag är dådet ouppklarat utan att myndigheterna kunnat ställa någon/ några inför rätta.

Fredsprocessen mellan AKP-regeringen och PKK har avstannat och istället ersatts med väpnad konflikt som resulterat i hundratals döda på båda sidor. AKP som förlorade sin parlamentariska majoritet i senaste parlamentsvalet har istället för att bilda en samlingsregering tvingat fram ett nyval som kommer äga rum den 1 november. Det ökade våldet har lett till ökade hatbrott mot kurder av turkiska extrem-nationalister och många har fått sina verksamheter vandaliserade enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Angreppen har också riktats mot fria medier såsom tidningen Hurriyet som fick sin huvudlokal vandaliserad och Zaman vars chefredaktör nyligen har gripits.

Oppositionspartiet HDP som fick över 13 % av rösterna har fått över hundra av sina lokaler vandaliserade inklusive högkvarteret i Ankara. I flera av fallen har representanter och sympatisörer inom regeringspartiet AKP deltagit i angreppen. Istället för att försöka få stopp på konflikten mellan regeringen och PKK, förebygga den ökade mängden hatbrott och garantera säkerheten inför nyvalet så anklagar AKP och presidenten Recep Tayyip Erdogan HDP för att ha orsakat våldsspiralen enbart genom att ha passerat den 10-procentiga spärren för första gången i partiets historia och därmed hindrat AKPs planer att införa en auktoritär presidentrepublik med Erdogan i spetsen. Dessa retoriska angrepp mot HDP från regeringshåll har gått så långt som att anklaga HDP för att själva ha anlagt attentaten mot sina egna medlemmar och allierade i syfte att vinna sympati inför det kommande parlamentsvalet. Samtidigt har HDPs medordförande gått ut med att partiet upphör med alla sina valaktiviteter då de inte kan garantera sina medlemmars och sympatisörers säkerhet.

Vi är väldigt oroade över händelseutvecklingen i Turkiet. Ifall situationen tillåts eskalera med fler attacker mot freds- och demokratiaktivister, fria medier och demokratiska partier så kan det leda in landet i ett inbördeskrig vilket inte enbart vore ett hot mot demokratiutvecklingen i Turkiet men också direkt farligt för säkerhetsutvecklingen i en redan väldigt orolig region.

Upp