Mer flyg är inget lyft för miljön

Mer flyg är inget lyft för miljön

16 februari, 2018 17:18

Av Sara Skyttedals replik att döma kan marknadskrafterna på egen hand lösa flygets klimatpåverkan. Hon menar att vi ska få ner utsläppen genom att slopa flygskatten och uppmana varandra att flyga mer – tvärtemot vad all seriös klimatforskning förespråkar. Enligt hennes sätt att resonera är det meningslöst för en nation som Sverige att bidra till lägre utsläpp. Ännu en gång bekräftar Sara Skyttedal sin bristande förståelse för både ekonomins funktionssätt och klimatets utsatthet, så vi försöker en gång till.

Sedan 1990 har vårt flygande ökat med 70 procent och sedan i fjol med åtta procent.

Idag kostar en bilresa mellan Stockholm och Göteborg cirka 200 kronor i drivmedelsskatt medan samma resa med flyget i dagsläget inte beskattas med ett enda öre. Detta betyder att flyget till skillnad från andra färdmedel inte behöver betala för de externa effekter som dess utsläpp ger upphov till. Därför behövs flygskatten för kompensera för flygets utsläpp och därmed konkurrensneutralisera transportsektorn så att andra färdmedel blir mer attraktiva. Denna flygskatt väljer Skyttedal att kalla för “symbolpolitik utan reell påverkan”, trots att den enligt miljöforskaren Johan Rockström har 100 procent stöd inom vetenskapen

Skyttedal tycks också ha en naiv övertro på att flygbolagen kommer att ställa om till grönare utsläpp. För även om vi låtsas att det kommer att ske är det inte tillräckligt. Den kvotplikt på bioflygbränsle som många borgerliga politiker menar ska få ner utsläppen räcker inte enligt forskningen, eftersom att den utsläppsvinst som skulle göras äts upp av vårt ökade flygande. Är bioflygbränsle och ny teknik med det sagt onödig? Absolut inte. Men det räcker inte för att minska våra utsläpp. Därmed finns bara vår konsumentmakt och ekonomiska styrmedel kvar för att minska vårt flygande.

Skyttedals förslag om slopad flygskatt och ökat flygande för ett bättre klimat är helt fria från evidens och får tragiskt nog mest ses som ett desperat rop på hjälp från ett parti fastcementerat under riksdagsspärren. Att dessutom kalla folk som använder sin konsumentmakt för “dumpuckon” är en underskattning av den svenska väljarkåren av sällan skådat slag. Därför kunde vårt besked inte vara tydligare: låt klimatfrågan bli en valfråga, så ses vi i valrörelsen!

Nils Norell
David Stenvall
Erica Nåhdin
S-studenter vid Linköpings universitet

Länk till artikel: http://www.corren.se/asikter/debatt/mer-flyg-ar-inget-lyft-for-miljon-om5006932.aspx

Upp