Moderaternas förslag är osmakliga och inhumana

Moderaternas förslag är osmakliga och inhumana

20 januari, 2016 16:48

Idag skriver Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (M) på DN Debatt att man vill ”begränsa välfärden” för de människor som flytt hit och fått tillfälliga uppehållstillstånd, som om några månader kommer att vara nästan alla nyanlända flyktingar. Exakt vilken del av välfärden som ska begränsas vill  inte Moderaterna svara på.

Moderaternas förslag om att frånta nyanländas rätt till välfärd är både osmakligt och inhumant. Man ställer grupper mot varandra, skisserar på en falsk motsättning mellan välfärd och migration och föreslår politik som skulle leda till ökade motsättningar i samhället.   Det skulle öka ojämlikheten och försämra etableringen.

Välfärden behövs för en bra och human etablering. Den ska finnas där för att ge våra nuvarande och framtida medborgare en bra utbildning, en god sjukvård och en bra äldre- och barnomsorg. Dessa är helt avgörande hörnstenar för en bra etablering. Moderaternas förslag är kontraproduktiva.

Att dessutom ställa välfärd mot migration är felaktigt. Flyktingmottagandet handlar i grund och botten om solidaritet och jämlikhet. Men det är också en del av och en förutsättning för Sveriges framtida samhällsbygge. Försämrade villkor hjälper varken den på flykt eller den som nyss kommit hit.

En mer expansiv ekonomisk politik är nyckeln och i slutändan handlar det om hur vi kan stärka samhället. Det svenska samhälls- och välfärdsbygget behöver invandring av många anledningar, bland annat ekonomiskt.

Men egentligen är det inte förvånande att Moderaterna vill försämra välfärden. Det har de alltid velat göra. Detta är en av många strategier att nedmontera välfärden.

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbund

Upp