Liberala ungdomsförbundet föreslår ändringar i studiefinansieringssystemet grundat på en seglivad myt om att utbildning inte lönar sig. I ett läge där fler borde få möjligheten att nå sin fulla potential vill LUF höja högskolans trösklar. En högre studielånandel kommer avskräcka från att plugga vidare, när den sociala snedrekryteringen till högre utbildning redan är hög i Sverige. Förslaget är vanskligt både för de enskilda individerna och för samhället i stort.

Här går en politisk skiljelinje i synen på utbildning som ett samhälls- eller individansvar. Högskoleutbildning är en inträdesbiljett till en större del av arbetsmarknaden. Utbildning förbereder oss för ett långt arbetsliv och minskar risken att bli arbetslös. För Socialdemokratiska studentförbundet är utbildning bland det viktigaste ett samhälle kan investera i. Politiken måste möjliggöra att fler, inte färre, får studera vidare genom hela livet. Inte för att alla vill och behöver studera vidare, utan för att alla som vill och behöver ska kunna göra det. Det är viktigt för jämlikhet, för demokratin och för arbetsmarknaden.

Inkomstklyftorna har ökat mest i Sverige av alla OECD-länder sedan 90-talet. Skillnaden mellan tjänstemän och LO-yrken har särskilt ökat. Det stämmer att många kvinnor inte tjänar ekonomiskt på att utbilda sig men det är inte skattesystemets fel. Det handlar om en lönediskriminering som finns på hela arbetsmarknaden och det är en av våra största feministiska frågor. Att fler skattesänkningar skulle vara svaret är feltänkt då många kvinnliga akademiker som jobbar inom välfärden får ta de största konsekvenserna av skattesänkningar.

Det är beklämmande att LUF attackerar ett system som byggt Sverige starkt och gör vårt utbildningsväsende unikt. Det är om något en skiljelinje i svensk politik.

Elin Ylvasdotter

Förbundsordförande S-studenter

Anton Berg Niemelä

Ordförande Laboremus, S-studenter i Uppsala