Nomineringsanmodan till Ola S. Svenssons minnespris

Nomineringsanmodan till Ola S. Svenssons minnespris

4 mars, 2019 11:14

Ola S Svenssons Minnesfond
Socialdemokratiska studentförbundets första ordförande och drivande i att återstarta förbundet, Ola S Svensson, var förbundsordförande mellan år 1990 och 1992. Tre år senare, år 1995, gick han bort. Till hans minne instiftades Ola S Svenssons Minnesfond vars ändamål är att ”stimulera en radikal, kritisk och välformulerad idédebatt i Ola S Svenssons anda”. Ett pris ska varje år delas ut till ”den som i skrift eller tal välfunnet förmått driva sin egen linje, i enlighet med fondens ändamål”. Pristagaren ska vara medlem i studentförbundet.

Prisutdelningen sker varje år vid studentförbundets kongress. Priset kan endast utdelas till högst två personer vid varje utdelningstillfälle. Samma pristagare kan ej erhålla priset två på varandra följande år.

Prissumman på 5000 kronor regleras i fondens stadgar.

Nominering 2023
Inför utdelningen av Ola S Svenssons Minnespris 2023 anmodas nu medlemmar att skicka in sina nomineringar via följande formulär Senast den 20e oktober vill vi ha din nominering.

Tidigare pristagare är:

2022: Karina Cubilla
2021: Postum, Nils Forsén
2020: Elis Örjes och Emil Bustos
2019: Madeleine Bengtsson
2018: Elisabeth Lindberg
2017: Talla Alkurdi
2016: Kristin Linderoth
2015: Felix Antman Debels
2014: Malin Hanson
2013: Kajsa Borgnäs
2012: Jesper Alex-Petersen
2011: Björn Fridén
2010: Marika Lindgren Åsbrink
2009: Johannes Åsberg
2008: Marta Axner
2007: Katrine Kielos
2004: Lisa Pelling
2002: Anne-Marie Lindgren
2000: Klas Gustavsson
1999: Magnus Wennerhag
1998: Åsa Petersen
1997: Karin Andersson
1996: Jesper Bengtsson och Anna Karlsson
1995: Morgan Johansson

Kort om Ola S Svensson
Ola S Svensson föddes i Nottebäck i Småland 1963, och växte upp i Strömsnäsbruk. Han blev tidigt föreningsaktiv, bland annat i scouterna men det var när han kom till Lund i början av 1980-talet för att läsa juridik som hans politiska aktivitet startade på allvar. Han gick med i SSU-Frihet mellan 1984-85, och blev initiativtagare till nybildningen av LSSK 1985.

Ola började sedan att arbeta för ett återbildande av det socialdemokratiska studentförbundet. Vid denna tid var studentverksamheten ett nätverk inom SSU – SSHF. Beslutet om att återstarta förbundet togs på SSHF:s årskonferens 1989, och år 1990 återuppstod det socialdemokratiska studentförbundet vid dess första kongress, i Lund.

Ola hade under år 1989 varit anställd som ombudsman för SSHF och blev nu det nybildade studentförbundets första ordförande. Ola skrev också förbundets första stadgar. Efter två år som ordförande lämnade Ola posten.

Ola S Svensson dog den 10:e januari 1995.

Upp