Nomineringsanmodan

Nomineringsanmodan

8 januari, 2018 09:31

Den 10-13 maj kommer S-studenters kongress att äga rum i Sundbyberg utanför Stockholm.

På kongressen kommer ett antal val att förrättas, följande poster ska tillsättas:
  • Förbundssekreterare
  • Vice ordförande
  • 6–10 förbundsstyrelseledamöter
  • 2 ordinarie verksamhetsrevisorer
  • 2 ersättande verksamhetsrevisorer
  • Libertas redaktör
  • 2–6 ledamöter i Libertas redaktion
Att tänka på vid nomineringar
Nominering antas och skickas till valberedningen antingen av förening eller av enskild medlem. Kandidater till Libertas redaktion lämnar in artikelprov till valberedningen. Nomineringar skickas till valberedningen genom följande formulär. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 2 mars.

Hearing
Hearing av kandidater till presidiet och Libertas redaktör äger rum den 17 mars och kommer vara digital och i efterhand publiceras på vår youtube-kanal. Övriga kandidater intervjuas av valberedningen. Valberedningen presenterar sitt förslag till val den 9 april.

Vid frågor gällande valberedningens arbete kontakta dem på: valberedningsstudenter@gmail.com

Upp