NU TAR S-STUDENTER STRID MOT PSYKISK OHÄLSA

NU TAR S-STUDENTER STRID MOT PSYKISK OHÄLSA

9 mars, 2017 15:06

Publicerad på Libertas den 8 mars 2017.

PSYKISK OHÄLSA är en av vår tids stora samhällsproblem och inte minst en av våra största jämställdhetsfrågor. Den psykiska ohälsan ökar generellt i samhället och en grupp som är särskilt utsatt är kvinnor, ofta unga. Att kvinnor i så stor utsträckning lider av psykisk ohälsa är emellertid ingen slump. Det är en konsekvens av ojämställdhet, av patriarkatet. Forskning visar nämligen att brist på jämställdhet leder till psykisk ohälsa.

”RYCK UPP DIG”, ”stressa mindre”, ”välj glädjen”, ”tänk positivt”. Det kan vara några av de lösningar folk som mår dåligt får presenterade.  Vi lägger skulden och ansvaret på den enskilda individen. S-studenter tycker det är dags att rikta kritiken mot samhället och markera att det inte är en naturlag att må dåligt som kvinna. Att det går att förändra politiskt.

Här är tre förslag hur vi kan bekämpa den psykiska ohälsan:

  1. INDIVIDUALISERA FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN.

 

EN AV DE FRÄMSTA orsakerna till den ökade psykiska ohälsan bland kvinnor är ojämställdhet i hemmet. Kvinnor, med och utan barn, tar större ansvar för det obetalda hemarbetet. Detta ökar, eller snarare förstärks, emellertid när barn kommer in i bilden. Regeringen har infört en tredje vikt månad i föräldraförsäkringen vilket har gett resultat. Fler pappor är hemma med sina barn. Det stärker ytterligare argumentet att det är hög tid att individualisera föräldraförsäkringen.

NÄR UPPDELNINGEN av föräldraförsäkringen hänvisas till köksbordet gynnas män valfrihet och cementerar kvinnors ofrihet. Jämställdhet blivit en privat angelägenhet som varje familj själv ska åstadkomma. Det leder till ökade löneskillnader, ojämställda pensioner och ökad psykisk ohälsa hos kvinnor. Det finns ingen anledning att vänta med att individualisera föräldraförsäkringen. Det är en av de absolut viktigaste reformerna regeringen har att genomföra.

  1. EN LIKVÄRDIG SJUKFÖRSÄKRING.

STUDENTER ÄR en grupp där den psykiska ohälsan har ökat, särskilt bland kvinnor. Stress, ångest och oro har blivit en del av vardagen vid våra lärosäten och som vi sedan tar med oss i arbetslivet. Det skadar de enskilda individerna men visar också på de många systemfel som finns inom utbildningsväsendet. Studier karaktäriseras ofta av gränslöshet och ett stor ansvar hos den enskilda individen. Sjukförsäkringen måste därför reformeras så att studenter får möjlighet att vara sjukskrivna på deltid. Resurserna till student- och elevhälsan behöver också stärkas och deras förebyggande uppdrag förtydligas.

  1. BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR det enskilt största hotet mot jämställdhet. Det orsakar ett fruktansvärt psykisk och fysiskt lidande. Dagligen får vi läsa om hur män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier och övergrepp, i skolan, på arbetsplatsen, på offentliga platser eller i hemmet.  Enligt Brås rapport ”Trygghetsundersökningen” upplever en tredjedel av Sveriges kvinnor otrygghet och enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten har var fjärde kvinna utsatts för våld i nära relation. Varje dag sker 100 våldtäkter och mörkertalet är stort. Statistiken talar sitt tydliga språk, mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem.

EN SAMTYCKESLAGSTIFTNING är på gång och mer resurser har tillsatts för arbete mot mäns våld mot kvinnor. Det är reformer och åtgärder som kommer att göra stor skillnad och som S-studenter länge har drivit. Men mer behöver göras. Ett konkret förslag S-studenter driver är obligatorisk undervisning i grundskola och gymnasieskola om samtyckeskultur. På så sätt förstärks det förebyggande arbetet och män och pojkar involveras.

IDAG ÄR DET OCKSÅ en månad kvar till Socialdemokraterna samlas för partikongress. Politiken måste agera mot den växande psykiska ohälsan, inte minst bland våra unga. Därför kommer S-studenter inför och under partikongressen lyfta frågan om psykisk ohälsa och kräva av Socialdemokraterna att agera.Vi kommer de kommande veckorna att lyfta konkreta förslag. Idag är startskottet får vår kampanj. Vår kampanj för att ingen ska behöva må dåligt och för en politik som på allvar bekämpar den ökande psykiska ohälsan.

ELIN YLVASDOTTER

S-studenters förbundsordförande

Upp