Oacceptabel kvinnosyn inom poliskåren

Oacceptabel kvinnosyn inom poliskåren

16 december, 2014 10:37

Avslöjandet om att Stockholmspolisen i tio år har fört ett hemligt register med kvinnor som anmält att de blivit misshandlade får S-studenter att reagera starkt. Tusentals kvinnor finns kartlagda och registret saknar tillstånd. Nu kräver S-studenter ett tydligt agerande från polisens sida.

– S-studenter ser mycket allvarligt på detta. Att detta förekommer inom polisväsandet är helt oacceptabelt. S-studenter är ett feministiskt förbund som kräver att polisen vidtar åtgärder omedelbart. Det finns alltför många tecken på att poliskåren brister i arbetet med jämställdhet. Det här handlar om kvinnors rättssäkerhet, men också kvinnors integritet och hennes rätt till skydd. Vi vet redan idag att mörkertalet är stort och att många kvinnor inte vågar anmäla av rädsla för att inte bli betrodda. Detta spär på, och bekräftar på många sätt, den rädslan och kommer att ytterligare försvåra arbetet med mäns våld mot kvinnor säger Talla Alkurdi förbundsordförande för S-studenter.

I registret går bland annat att läsa beskrivningar av våldsoffren som ” har en ’kaxig’ attityd”, ”målsägaren är en dam med lite problem” och ” målsägande har befunnit sig på olämpliga ställen”. Registret innehåller även känslig information som psykiatriska diagnoser, trostillhörighet och etniskt ursprung. Detta spär på den patriarkala myten om att den misshandlade kvinnan inte är trovärdig menar S-studenter.

–        Det är ofattbart att svensk polis 2014 sysslar med detta.  Det faktum att den polisenhet som upprättat registret tidigare har hyllats för sitt arbete med brottsutsatta kvinnor visar på att det behövs ett grundläggande förändringsarbete och en kontinuerlig genomsyn även på de ställen där det verkar fungera bra.  Att registret ens finns, och de beskrivningar av kvinnorna som görs, visar på att det finns en mycket allvarlig kvinnosyn inom poliskåren. S-studenter kräver nu en oberoende granskning av registet över våldsutsatta kvinnor, säger Talla Alkurdi.

 

 

 

Upp