Olyckligt att regeringen svänger om Västsahara

Olyckligt att regeringen svänger om Västsahara

15 december, 2015 10:27
Nyligen beslutade EU-domstolen genom dom att upphäva det avtal som gäller mellan EU och Marocko om handel med fiske- och jordbruksprodukter. Motiveringen till detta var att avtalet även omfattar sådana produkter med härkomst i det av Marocko-ockuperade Västsahara, och att förfogandet över dessa resurser därmed borde ligga i västsahariernas händer.
Vi i S-studenter är glada över domen då det är ett erkännande av västsahariernas självbestämmanderätt enligt internationell folkrätt. Därför är vi förvånade över att regeringen nu anslutit sig till de länder som beslutat sig för att överklaga domen för ett högre prejudikat.
Vi ser en fara i att regeringen nu riskerar att frångå den linje som tidigare drivits av Sverige i frågan. Dessutom finns ett kongressbeslut från Socialdemokraterna att verka för ett erkännande av ett fritt och självständigt Västsahara.
Istället förväntar vi oss mer tydlighet och ett ökat engagemang från regeringens sida för att göra slut på ockupationen och för att stödja uppbyggandet av ett fritt och självständigt Västsahara.
Elin Ylvasdotter, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet
Roshan Yigit, förbundsstyrelseledamot och internationellt ansvarig Socialdemokratiska studentförbundet
Nasra Ali, förbundsstyrelseledamot och internationellt ansvarig Socialdemokratiska studentförbundet
Upp