Djupt oroväckande med Brexit

Djupt oroväckande med Brexit

24 juni, 2016 11:54

Storbritanniens beslut att lämna EU är djupt oroväckande och problematiskt. Det är svårt att idag veta vilka konsekvenser detta kommer att få. Men tydligt är att det förstärker den nationalism, populism och splittring som råder.

De nuvarande och framtidens utmaningar kräver gemensamma lösningar. EU har stora grundläggande brister, men splittring är inte lösningen på dessa. EU behövs mer än någonsin.

Nu behövs politisk sammanhållning för att reformera EU. Reformera EU till en demokratisk, jämlik union som tillsammans hanterar de stora samhällsutmaningar vi står inför.

Upp