Rapport om skattesmitning

Rapport om skattesmitning

23 april, 2024 11:49


Skatteflykt är ett globalt problem. Det är endast genom internationella samarbeten som vi kan motverka att bolag och individer utnyttjar kryphål och skillnader i lagstiftning för att öka sin egen förmögenhet. Sverige måste framöver ta ett större ansvar för den globala kampen för rättvis beskattning. 

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och därför presenterar nu S-studenters ekonomisk-politiska nätverk tillsammans med EU-kandidaten en rapport om hur EU kan stärka samarbetet för att motverka skattesmitning och ekonomisk brottslighet.

Rapporten föreslår två reformer:

– Ett europeiskt förmögenhetsregister

– ökat globalt bolagsskattegolv från 15 till 25 procent.

Läs rapporten här:

Rapportförfattare 

Nils Lager är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och har tidigare studerat nationalekonomi vid University of Oxford. Nils är tidigare ordförande för Socialdemokratiska ekonomklubben vid HHS (SEK) och har tidigare medförfattat rapporter om bl.a. 3:12-regelverket för Landsorganisationen i Sverige (LO) och en blocköverskridande skattereform mellan SSU och LUF. 

Johannes Bangum är nationalekonom från Norges TekniskNaturvetenskapliga Universitet och London School of Economics, samt jurist med specialisering inom internationell skatterätt från Universitetet i Oslo och WU Wien. Han arbetar nu som skatterådgivare och har tidigare varit politisk sakkunnig i Stortinget och praktikant vid OECD, EY och det norska Finansdepartementet. 

Tack också till Alexander Losjö Dahlström, Marcus Lindeberg Goñi och Julius Wallin från S-studenters ekonomisk-politiska nätverk för inspel, korrekturläsning och design av grafer och rapport

Upp