Rapportsläpp: Dags för klassmedveten klimatpolitik

Rapportsläpp: Dags för klassmedveten klimatpolitik

3 december, 2019 17:48

Det finns två obestridliga faktum som alla politiska rörelser måste förhålla sig till idag: 1) En snabb och omfattande omställning av Sveriges ekonomi mot nollutsläpp måste genomföras snarast för att undvika en katastrof och 2) omställningen har både vinnare och förlorare.

Stirrar vi oss blinda på faktum 1) saknas det klassperspektiv som behövs för folklig legitimitet – men också för att bygga ett samhälle som är värdigt människorna som lever här och nu. Stirrar vi oss blinda på faktum 2) blir vi handlingsförlamade inför den kommande katastrofen och reducerar drastiskt möjligheterna för framtida ge- nerationer att ha ett gott liv. En fullständig klimatpolitisk analys måste ha båda perspektiven, samtidigt.

Socialdemokratin har många historiska förtjänster men den som kan tjäna vårt sam- hälle allra främst är viljan att ompröva sin politiska analys efter förändrade omstän- digheter och förmågan att ta avtryck av utomliggande sociala rättighetsrörelser för att bygga ett långsiktigt, värdigt samhälle. Viljan att uppdatera våra principer om demokratins och folkflertalets intresses företräde gentemot marknaden för klimat- krisens tidevarv kom-mer vara en politisk nödvändighet. Vårt förslag, om den klassmedvetna klimatpolitiken, är ett perspektiv som både kan svara på samtidens brän- nande frågor och öppna upp för de sociala reformer vi vill se.

Jakob Sahlins inlägg i diskussionen har möjliggjorts av Talla Alkurdis generösa donation av sitt Ola S. Svenssons minnespris till att stärka S-studenters rapportverksamhet. Välkommen att läsa och delta i den konstanta omprövning som är det reformistiska hantverket.

 

Läs rapporten här: Dags för en klassmedveten klimatpolitik

Upp