RAPPORTSLÄPP. Psykisk ohälsa – ett politiskt problem

RAPPORTSLÄPP. Psykisk ohälsa – ett politiskt problem

5 april, 2017 12:31

S-studenter har de senaste två åren arbetat med frågan om psykisk ohälsa och belyst frågan ur olika perspektiv. Som ett bidrag till debatten lanserar nu S-studenter en rapport om psykisk ohälsa. Rapportens syfte har varit att samla och presentera fakta kring psykisk ohälsa ur olika perspektiv. Den är på intet sätt heltäckande, utan syftar snarare till att uppmärksamma frågan och lyfta upp den på den politiska dagordningen

Efter att ha närstuderat ämnet psykisk ohälsa kan man konstatera två saker. För det första är den en oroväckande samhällsutveckling vi ser, inte minst när det gäller ungas psykiska ohälsa. För det andra är det märkligt att denna fråga inte har större politisk uppmärksamhet när den så uppenbart är ett utbrett samhällsproblem.

Förmodligen är inte frågan tillräckligt politiserad. Fortfarande individualiseras psykisk ohälsa och betraktas som något enskilde individen själv ska hantera. Inte minst blir detta uppenbart när vi ser hur samhällets insatser och insatser brister i det förebyggande arbetet men också inom vården.

Efter att arbetat med rapporten och med frågan är S-studenter än mer övertygad – det är dags att göra psykisk ohälsa till en av våra största politiska frågor. Särskilt med tanke på att vi har en hel ungdomsgeneration som lider alltmer av psykisk ohälsa och känner minskat framtidshopp.

Det räcker nu. Det är dags att ta strid för allas rätt till en god hälsa, såväl fysisk som psykisk. Det är dags att rikta kritiken mot samhället och lägga ansvaret på politiken.

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande för S-studenter

Här kan ni läsa rapporten:

Psykisk ohälsa-ett politiskt problem

Upp