Regeringen skapar ökad otrygghet för människor på flykt

Regeringen skapar ökad otrygghet för människor på flykt

1 december, 2015 11:02

Debattartikel publicerad i ETC 25/11. 

 

SSU och S-studenter är starkt kritiska till och besvikna över innehållet i regeringens senaste migrationsbesked. Det “andrum” regeringen vill uppnå med åtgärderna ställer frågan vart de människor som fortsatt är på flykt ska ta vägen. Att undanta ensamkommande flyktingbarn rätten till permanent uppehållstillstånd kommer sannolikt inte leda till att fler EU-länder tar ansvar. Däremot kommer det sätta dessa barn i en otrygg miljö och försvåra deras möjlighet till en stabil tillvaro. Även förslaget om ID-kontroller slår hårt mot just ensamkommande flyktingbarn som ofta saknar ID-handling. Det är en grupp som istället kommer försöka ta sig in i landet på andra, mer riskfyllda sätt.

De senaste månadernas flyktingmottagande har varit historiskt. Vissa veckor har så många som 10 000 flyktingar anlänt till Sverige. Framför allt ankomstkommunerna har tagit ett mycket stort ansvar i mottagandet. Samtidigt som andra kommuner inte alls bidragit på samma sätt. En sådan situation är inte hållbar. Det behövs akuta åtgärder för att avlasta de kommuner vars kapacitet börjar nå en gräns. Det regeringen presenterat svarar dock inte på de utmaningarna.

Sverige ska inte rikta udden mot de människor som söker sig hit. Udden måste riktas mot de EU-ledare som flyr sitt ansvar och anständighet genom sanktioner mot länderna. Risken är annars att vi bidrar till en dominoeffekt med restriktivare migrationspolitik i hela EU. En sammanhållen strategi för att förbättra och effektivisera mottagandet är vad som behövs i det här läget. Utmaningen i flyktingmottagandet är inte i huvudsak ekonomisk utan kapacitetsmässig.

Regeringens nya undantag och anpassning till EU:s miniminormer ska leda till att minska antalet som söker asyl i Sverige. Det är dock oklart hur stor effekten blir. Istället för att medverka till ett race mot botten borde regeringen bland annat snabbt skapa ett stort program för bostadsinvesteringar och göra undantag i exempelvis i rätten att överklaga bostadsbyggande.

Den akuta situationen måste underlättas. Idag kommer en stor del av de asylsökande till enskilda kommuner och flaskhalssituationer uppstår. Malmö är ett tydligt sådant exempel. Ett sätt att avlasta ankomstkommunerna är att redan nu ställa krav på angränsande kommuner.

Många ensamkommande barn fastnar också i ankomstkommunerna. Det leder till en orimlig situation både för kommunerna och inte minst för barnen. De bör därför direkt efter ankomst slussas till omkringliggande kommuner. Dessutom måste mottagning ske även på helger, vilket inte alltid är fallet idag. Det är orättvist och ohållbart att kommuner med goda ekonomiska förutsättningar runt omkring i landet inte tar ett ansvar som motsvarar deras resurser.

Tidigare har regeringen meddelat att den skjuter till 10 miljarder extra till kommunerna under 2015. Det är ett välbehövligt tillskott som kommer göra stor skillnad. På längre sikt behövs dock mer. Vi föreslår därför en välfärdsgaranti så att kommunerna långsiktigt kan garantera vård, skola och omsorg. Det bör ske genom ökade anslag från staten, det vill säga höjda statsbidrag som finansieras genom höjd skatt. Med en bra etablering är mottagandet tillsammans med viktiga välfärdssatsningar en investering.

Låt oss inte gå till historien som landet som tävlade med andra länder om vem som mest effektivt kunde stänga gränserna. Lyckas vi investera i människor kommer det vara en enorm tillgång. För att lyckas med det måste regeringen visa ledarskap med långsiktiga och modiga förslag för ett bättre mottagande och effektiv etablering. Inte genom att stänga dörren för de som kommer hit.

Philip Botström, förbundsordförande SSU
Elin Ylvasdotter, förbundsordförande S-studenter

Upp