Regeringen tror inte på högre utbildning

Regeringen tror inte på högre utbildning

20 februari, 2014 13:22

Regeringen föreslår idag att studiemedlet ska göras om, bidragsdelen sänks med 300 kronor per månad medan lånedelen höjs med 1 000 kronor per månad.

Benägenheten att låna har sjunkit under hela 2000-talet. Kvinnor är mer tveksamma till att låna än män. Och resurssvaga grupper är mer tveksamma än resursstarka.

– När lånedelen höjs kommer fler bli tveksamma till om det är värt att skuldsätta sig för att få en högre utbildning. Regeringens förslag kommer med andra ord att öka snedrekryteringen till högre utbildning, säger Talla Alkurdi, ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

När skuldsättningen bland svenskar ökar drastiskt vill regeringen öka denna skuldsättning ännu mer.

-När bostadskrisen tvingar studenter och deras föräldrar att skuldsätta sig för köp av bostad, vill nu regeringen spä på skuldnotan för studenter. Detta är också en signal från regeringen att den inte tror på högre utbildning. Den höga ungdomsarbetslösheten har lett till att söktrycket på högre utbildning sällan har varit så högt. Ändå väljer regeringen att minska lärosätenas resurser som i sig tvingas minska på antalet undervisningstimmar. Det är uppenbart att regeringen inte tror på utbildning, säger Talla Alkurdi.

Upp