Remisser program

Remisser program

21 februari, 2018 16:47

Under mars och april månad är det remissperiod i S-studenter. Under remissperioden diskuterar S-studenters klubbar förbundsstyrelsen förslag till nya program och stadgar för förbundet.

Utbildningspolitiska programmet

Instruktion remiss utbildningspolitiska programmet

Reformprogrammet

Instruktion remiss reformprogrammet

Stadgar

Instruktion remiss stadgar

Deadline reformprogrammet och stadgan: den 12 mars 23.59.
Deadline utbildningspolitiska programmet: den 2 april 23.59. 

Upp