Ina Djurestål, Moderata studentförbundet och Simon Palme, Centerstudenter, menar att studenter idag hindras från att utbilda sig och tjäna pengar genom höga inkomstskatter. Ett resonemang som direkt faller då antalet studenter inom högre utbildning har ökat stadigt sedan 1990-talet oavsett förd skattepolitik. Till exempel ökade antalet studenter åtta år i rad efter 1995 då den så kallade värnskatten infördes.

För det första är högskoleutbildning en inträdesbiljett till en större del av arbetsmarknaden. Högre utbildning gör individen bättre förberedd för ett långt arbetsliv och risken för att bli arbetslös minskar betydligt. Medan arbetslösheten steg under den borgerliga regeringen så har den ändå varit låg för akademiker. Dessutom blundar Djurestål och Palme inför det faktum att inkomstklyftorna har ökat mest i Sverige av alla OECD-länder sedan 90-talet. Skillnaden mellan tjänstemän och och LO-yrken har särskilt ökat. Det är därmed inte sant att det blivit mindre lönsamt att utbilda sig. Eftergymnasiala studier leder i regel till högre lön jämfört med endast gymnasial utbildning. Lönespridningen är dessutom högst i gruppen med högst utbildning.

Djurestål och Palme har därmed rätt i att många kvinnor inte tjänar ekonomiskt på att utbilda sig men det är knappast skattesystemets fel. Det handlar om en lönediskriminering som finns på hela arbetsmarknaden och är fortfarande en av våra största feministiska frågor. Men att fler skattesänkningar skulle vara svaret på det är feltänkt. Många kvinnliga akademiker, exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare, får ta de största konsekvenserna av skattesänkningar. Det är inte ett orimligt antagande att många kvinnor välkomnar att få fler kollegor som regeringens välfärdsmiljarder möjliggör istället för skattesänkningar.

Avslutningsvis bygger Djuerestål och Palmes resonemang på ett vanskligt antagande om att akademiker inte har något behov av de investeringar skatter går till. Behovet av en bra välfärd och ett jämlikt land som håller ihop är något som även gäller människor med hög utbildning.

Elin Ylvasdotter

förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet