S-studenter är mycket kritiska till införandet av ID-kontroller

S-studenter är mycket kritiska till införandet av ID-kontroller

18 december, 2015 07:10

S-studenter är mycket kritiska till att riksdagen nu har röstat igenom förslaget om ID-kontroller vid gränsen. Förslaget innebär ett ytterligare transportöransvar likt de som har funnits i flygtrafiken och innebär en nästintill stängning av de lagliga och säkra vägarna in i Sverige för människor på flykt.

Vi ser nu med stor oro på risken att flyktingar tar sig in i landet genom nya och farliga rutter, i synnerhet till havs. Sveriges ID-kontroller vid gränserna riskerar också  att leda till att fler länder i vårt närområde kommer vidta samma åtgärder vilket får en dominoeffekt i hela Europa. På så sätt sluts Fort Europa ytterligare ett steg och asylrätten blir bara en rättighet på pappret.

En ytterligare aspekt är att ID-kontrollerna slår hårt mot de grupper som är i störst behov av att söka asyl. Det handlar om människor från länder med sönderslagna myndigheter eller där det råder väldigt hårt förtryck. Gränskontrollerna slår också mot de grupper som saknar medborgarskap överhuvudtaget och som levt hela sina liv i flyktingläger eller liknande.

S-studenter ställer sig därför mycket kritiskt till beslutet om att införa ID-kontroller. Vi delar inte bedömningen att detta är nödvändigt. Istället borde fokus i politiken ligga på säkra och lagliga vägar till Europa, på etablering och på ekonomisk omfördelning. Det handlar om välfärd, bostadsbyggande och ett samhälle som inte ställer grupper mot varandra.

Vi hoppas att detta bara blir en tillfällig parentes så vi kan inleda 2016 med att både vända debatten och politiken. Asylrätten är en mänsklig rättighet och migration en stor möjlighet. Detta hoppas vi ska vara i fokus 2016.

Elin Ylvasdotter

Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

 

 

 

Upp