S-studenter: ingen människa ska dö på vägen till Europa

S-studenter: ingen människa ska dö på vägen till Europa

4 september, 2015 07:52

Han hette Aylan Kurdi och blev tre år när hans resa mot ett bättre liv tog slut. Det är en obeskrivlig tragedi. Men det är en konsekvens av en politik som gör att människor inte kan ta sig till Europa varken säkert eller lagligt. Det tvingar människor att ta livsfarliga vägar och hamnar i händer på profitsökande människosmugglare. Europas politiker måste agera nu. 

-Det är otroligt att se det enorma engagemang i Sverige och i hela Europa. Kanske är det nu debatten och politiken vänder. Människor runt om i Europa kräver nu en mer generös flyktingpolitik. Och det pekar på vad det handlar om: politiken måste förändras. S-studenter har länge drivit frågan om säkra och lagliga vägar till Europa. Nu är läget så akut att alla länder, inklusive Sverige, måste göra mer. Vi uppskattar det ansvar och engagemang Stefan Löfven visar.  Alla Europas medlemsstater måste göra mer. Det är fullständigt oacceptabelt och inhumant att vissa länder säger nej, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Sveriges regering har länge pratat om hur vi ska öka pressen på EU:s medlemsländer att ta emot fler flyktingar och att fördela jämt. Än så länge är det bara Sverige och Tyskland som tydligt visat ansvar. Förra året ansökte 626 000 flyktingar om asyl till EU enligt Eurostat, varav hälften beviljades tillstånd i första instans. I Sverige var siffran 81 000 asylsökande. I jämförelse med hur många som stannar eller kommer till de närliggande områdena såsom Libanon  blir det märkligt att påstå att Sverige och EU inte kan ta emot fler.

– Problemet är att människor måste riskera livet för att ta sig in i Europa och Sverige. Om EU inte kan nå gemensamma överenskommelser måste vissa stater visa vägen. Regeringen har en möjlighet att öka flyktingkvoten och initiera arbetet med att förbereda för humanitära visum.  Detta skulle hjälpa dede mest utsatta och undvika att människor inte ska behöva ta den livsfarliga vägen över Medelhavet. Detta gjordes budgetåret 1993/1994, med anledning av kriget på Balkan, och borde göras nu också.  Möjligheten att bli utvald som kvotflyktning och få komma till Europa i skydd av FN:s flyktingorgan är i princip obefintlig. Detta på grund av att antalet kvotflyktingar som tas emot fortsätter att vara oacceptabelt få, säger Elin Ylvasdotter.

Ingen människa är illegal och ingen människa ska dö på vägen hit. Att söka asyl är en mänsklig rättighet.

 

Upp