S-studenter kommenterar höstbudgeten: bra men inte tillräcklig

S-studenter kommenterar höstbudgeten: bra men inte tillräcklig

21 september, 2015 11:36

Det är en bra budget finansminister Magdalena Andersson presenterar. Som socialdemokrater har vi länge längtat efter en politisk förändring och det ser vi nu. Samtidigt saknar Socialdemokratiska studentförbundet ett flertal reformer och investeringar.

– Som studentförbund välkomnar vi såklart de utbildningssatsningar som regeringen gör. Samtidigt har vi länge påpekat att det inte räcker med mer pengar i systemet, man måste också ta tag i de strukturella problemen som råder. De förslag som regeringen exempelvis presenterar för att få en jämlik skola är egentligen plåster på såren. För att uppnå en jämlik skola behövs strukturella förändringar såsom att se över det fria skolvalet och vinstjakten inom skolväsendet. Det är inte förrän då regeringens satsningar kan ge tydlig effekt. Regeringens budget förbättrar heller inte villkoren att studera. Studiemedlet är för lågt och de bostadssatsningar som aviserats är inte tillräckliga för att möta den bostadsbrist och –segregation som råder. Att det är den största bostadssatsningen på 20 år säger mer om hur eftersatt det tidigare har varit, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Andra positiva satsningar är de som görs på klimatet. Det är också efterlängtat att se att regeringen vill att Sverige ska vara en ledande kraft i klimatomställningen och vara drivande i de internationella förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. Däremot efterfrågar S-studenter en mer helhetsanalys av klimatkrisen.

– Det är väldigt positivt och hoppfullt att regeringen så tydligt investerar i klimatet. Efter åtta år av en regering som fullständigt ignorerade den kris vi är mitt uppe i är det hög tid att denna fråga blir prioriterad. S-studenter vill dock uppmana till att lyfta blicken och se klimatfrågan i ett större perspektiv. Det handlar inte om lite investeringar här och där, utan om att samhället måste ställa om helt från grunden. Vi kommer att behöva ändra vårt sätt att leva och tänka kring samhället, säger Elin Ylvasdotter.

Medan alliansen gnäller över att budgeten ”slår hårt mot männen”, gör regeringen också tydligt att detta är en budget som ska stärka jämställdheten i Sverige.  Satsningar på välfärd har länge fått stå tillbaka till förmån för skattesänkningar och nedskärningar. Detta har drabbat kvinnor särskilt hårt. Satsningar på välfärden med syfte att förbättra kvinnors livssituation och hälsa är därför välkomna, samtidigt som mycket mer behöver göras.

– Som feminister gläds vi åt att regeringen så tydligt fångar upp en av våra största samhällsutmaningar, kvinnors ökade psykiska ohälsa. Däremot är de satsningar på välfärden inte tillräckliga för att täppa de hål som finns. Vi saknar en ordentlig ekonomisk debatt. I Sverige har vi avskaffat förmögenhetsskatten, arvsskatten och fastighetsskatten. Lägg där till jobbskatteavdragen och de enorma ränteavdragen.  Detta är pengar som istället skulle kunna ha investerats välfärden. Det är inte rimligt att subventionera privilegierade människors bostadslån, medan kvinnor i offentlig sektor arbetar sönder både sin kropp och sitt psyke, mycket på grund av de nedskärningar som gjorts. Vi önskar se mer offensiv ekonomisk politik men också en seriös diskussion om skatter och ett avskaffande av ränteavdragen. Det skulle stärka jämställdheten, avlutar Elin Ylvasdotter.

 

Upp