S-studenter kräver att regeringen höjer ambitionerna för bostadsbyggandet

S-studenter kräver att regeringen höjer ambitionerna för bostadsbyggandet

26 augusti, 2015 10:21

Kanske är du en av de förväntansfulla studenterna som precis ska påbörja eller fortsätta på en utbildning? Kanske har du också flyttat till en ny stad? Men så har du ingenstans att bo? Då är du långt ifrån ensam.

I veckorna är det många som påbörjar eller fortsätter en utbildning, många gånger i en helt ny stad. Tyvärr fortsätter de allra flesta studieorter ha en skriande bostadsbrist, vilket Sveriges förenade studentkårer (SFS) kan visa i sin rapport. Bostadsbristen är inte bara ett hot för den enskilda individen, utan är också en av våra absolut största samhällsutmaningar.

– Detta är problembilden varje år och innebär en enorm stress för många studenter. En tid som ska ägnas åt studier och andra aktiviteter får istället vigas åt att leta bostad. Vi vet också att många studenter väljer bort utbildningar på grund av bostadsbristen. Bostadsfrågan är dessutom enormt viktig för att minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

S-studenter har tidigare välkomnat regeringens satsningar, bland annat ett investeringsstöd för att få igång byggandet av hållbara, små och billiga hyresrätter. Efter åtta år med en borgerlig regering med passiv bostadspolitik är det efterlängtat med en regering som ser bostadsbristen som ett samhällsansvar och istället för något som individer eller marknaden ska lösa.

– Vi är naturligtvis glada att regeringen har höga ambitioner för bostadsbyggande med minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020. Men det räcker inte. Studenter har varken tid eller råd att vänta till 2020. Takten måste öka ytterligare. Vi vill därför se ökade investeringar och en mer offensiv ekonomisk politik. Tyvärr fortsätter regeringen att prata om krona för krona-principen i ett läge där investeringar i bostäder är akut och i ett läge där förutsättningarna för att just lånefinansiera satsningar är goda. Vill regeringen att fler ska läsa vidare måste bostadsbristen lösas, säger Elin Ylvasdotter.

 

Upp