Stoppa all svensk vapenexport till Turkiet!

Stoppa all svensk vapenexport till Turkiet!

10 oktober, 2019 23:15

S-studenter ser med oro på Turkiets folkrättsvidriga invasion av de kurdkontrollerade områdena i norra Syrien. Invasionen, som möjliggjorts av ett impulsivt amerikanskt tillbakadragande, riskerar att kratta manegen för IS som redan rapporteras ha stärkt sina positioner i området.

De syriska kurderna utgjorde under lång tid det enda väpnade motståndet mot IS i regionen och anses ha spelat en nyckelroll i den internationella koalitionens bekämpande av Daesh-kalifatet. Istället för att skydda sina allierade lämnar USA nu kurderna och det arbete för en jämställd och demokratisk region i norra Syrien som kurderna bedrivit parallellt med bekämpandet av IS åt sitt öde. Risken för nya konflikter och ytterligare misär för befolkningen i regionen är påtaglig.

S-studenter kräver därför ett stopp av svensk vapenexport till Turkiet så länge landet inte är berett att respektera grundläggande internationell lag och gällande konventioner.

Upp