S-studenter lanserar ny grafisk profil

S-studenter lanserar ny grafisk profil

24 maj, 2017 13:44

Idag lanserar S-studenter sin nya grafiska profil.

2014 tog förbundskongressen beslut om att förbundet skulle byta ut sin logotyp. Under våren 2016 utlystes en logotyptävling. I tävlingen utsågs Simon Röder till den som hade tagit fram det bästa förslaget. Simon fick i uppdrag att ta fram en ny logotyp och grafisk profil. Under vintern 2016-2017 deltog medlemmar från olika klubbar med varierande storlek och de med egen lokal logotyp samt de utan lokal logotyp, i en referensgrupp som fick lämna input på förslaget. Därefter fortsatte Simon sitt arbete och presenterade förslaget för förbundsstyrelsen som beslutade om den nya grafiska profilen i april.

Den nya logotypen tar avstamp i S-studenters historiska logotyper med den röda kilen som symboliserar studentförbundet som en röd kil in i den gråa massan. Den gråan massan går att förstå som både akademin men också Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Kilen har tydliggjorts och logotypen har fått ett renare uttryck.

 

Röd RGB

Upp