S-studenter kritiska till den nya migrationspolitiken

S-studenter kritiska till den nya migrationspolitiken

21 juni, 2016 19:16

Idag beslutade riksdagen om en ny migrationspolitisk lagstiftning som lägger sig på EU:s miniminivå när det gäller asylsökandes rättigheter. Det innebär också tillfälliga uppehållstillstånd och försämrade möjligheter till familjeåterförening. Socialdemokratiska studentförbundet är mycket kritiska till den nya lagen som både är inhuman och som kommer försvåra etableringen.

– S-studenter är mycket kritiska till den nya lagstiftning. Tillfälliga uppehållstillstånd och svårigheter till familjeåterförening  är både inhumant och kommer också försämra möjligheterna till etablering. Fokus måste nu  vara att den tillfälliga lagstiftningen blir så kortvarig som möjligt.  Sverige har gjort mycket och kan göra mycket mer. Arbetet med säkra och lagliga vägar till Europa måste påbörjas och regeringen måste göra allt för att etableringen blir så lyckad som möjligt, trots den nya lagstiftningen,  säger Elin Ylvasdotter förbundsordförande för S-studenter.

Upp