S-studenter: regeringens migrationsbesked är en stor besvikelse

S-studenter: regeringens migrationsbesked är en stor besvikelse

24 november, 2015 16:48

Regeringen meddelade idag att man nu genomför stora skärpningar av migationspolitiken. Bakgrunden till detta är det tuffa läge som flyktingmottagandet innebär för kommuner, myndigheter, skola och socialtjänsten. S-studenter förstår det svåra läge och att åtgärder behövs, men det politiska innehåll som regeringen presenterats är dåligt och är en stor besvikelse. 

Sverige har i jämförelse med resten av EU tagit ett viktigt ansvar i den humanitära kris som just nu pågår.Just nu sviker hela Europa människor på flykt. Skulle hela EU hjälpa skulle flyktingmottagandet inte vara en särskilt stor utmaning.. Övriga EU och Europa måste ta större ansvar men S-studenter är kritiska till det sätt regeringen nu väljer att sätta press på övriga EU-länder. Regeringen borde istället se över vilka sanktioner som kan riktas mot övriga EU-länder  istället för att försvåra för de som vill söka asyl i Sverige.

– Det går inte annat än att säga att de förslag som presenterats är en stor besvikelse.  De mest utsatta människorna är de som får ta de allra största konsekvenserna av detta. Utan tvekan är det oroväckande hur snabbt debatten har förändrats.   S-studenter ser nu med oro på att Sveriges nya politiska inriktning riskerar att hela EU börjar föra en restriktivare politik istället för att ta ansvar, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

S-studenter förstår att det finns stora utmaningar i flyktingmottagandet. Myndigheter, civilorganisationer, politiker och enskilda individer gör ett enormt jobb. Ett flertal kommuner, exempelvis Malmö, har tagit ett stort ansvar. Istället för att fokusera på att färre ska komma hit eller försämra villkoren för asylsökande borde regeringen lägga all kraft på att få systemen att fungera.

– Det är S-studenters övertygelse att Sverige inte är fullt och att systemet inte är kollapsat. Ett flertal kommuner behöver avlastning, men det är många kommuner som behöver och kan göra mycket mer.  Men förslag om att endast utfärda tillfälliga uppehållstillstånd och att utreda möjligheten att  börja tillämpa medicinsk åldersbestämning av asylsökande är oacceptabelt och kommer heller inte lösa de utmaningar regeringen ämnar lösa. Det enda det skapar är en enormt osäkerhet och otrygghet hos människor, kanske framförallt för barn och ungdomar säger Elin Ylvasdotter. 

Upp