S-studenter stödjer ”kvinnobåt till Gaza”

S-studenter stödjer ”kvinnobåt till Gaza”

23 maj, 2016 13:31

Israels blockad av Gazaremsan har pågått i nästan tio år och får allt värre konsekvenser. Nu lanserar Ship to Gaza kamapanj ”Kvinnobåt till Gaza”. Besättningen ombord kommer att bestå av endast kvinnor. Detta för att visa hur kvinnor särskilt drabbas av förtryck och blockad, men också att kvinnor har en viktig politisk roll att spela. S-studenter ställer sig därför bakom Ship to Gazas kampanj ”Kvinnobåt till Gaza”.

Gazas invånare saknar  grundläggande mänskliga rättigheter på grund av blockaden. Vår vision är en värld som präglas av frihet, jämlikhet och internationell solidaritet. Blockaden av Gaza måste omedelbart hävas.

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande S-studenter
Roshan Yigit, internationellt ansvarig S-studenter
Nasra Ali, internationellt ansvarig S-studenter 

 

 

 

Upp