S-studenter syn på situationen för ensamkommande

S-studenter syn på situationen för ensamkommande

14 november, 2017 08:44

Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter) har sedan länge varit mycket kritiska mot den tillfälliga lagstiftning som innebär att skyddsgrunden för övrigt skyddsbehövande tagits bort, att tillfälliga uppehållstillstånd nu är huvudregel, att möjligheten till familjeåterförening och att få uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter är starkt begränsad.

När antalet skyddsgrunder minskar ökar behovet av ett rättssäkert system. Grundbulten för den tillfälliga lagstiftningen är att prövningar som görs är rättsäkra. Det är därför med oro som vi ser hur flera unga, framförallt från Afghanistan, har hamnat i kläm på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. Situationen för ensamkommande unga från Afghanistan har växt sig till en samhällsfråga. Det här är en fråga som engagerar många S-studenter och samhället i stort.

Den tillfälliga lagstiftningen slår extra hårt mot unga. Väldigt många har dessutom fastnat i asylsystemet och hunnit bli vuxna innan deras besked anlänt. Det innebär att de som sökte asyl som exempelvis 16-åringar hunnit bli vuxna den dag Migrationsverket fattat sitt beslut. Väntetiderna har fått livsavgörande konsekvenser.

S-studenter vill att de unga som kom hit som barn 2015 ska bedömas som barn när beslut fattas. Tillfälliga uppehållstånd bör inte heller omfatta barn. Vi står upp för en human och rättssäker process där skyddsskäl ska styra vem som har rätt att stanna. Vi tror på den individuella prövningen och ser därför inte amnesti som en långsiktig lösning, då amnesti skulle urholka legitimiteten för asylrätten.

Osäkerheten för de ensamkommande ungdomarna måste få ett slut.

Upp