S-studenter uppmärksammar FN-dagen!

S-studenter uppmärksammar FN-dagen!

24 oktober, 2018 14:33

Idag är det FN-dagen och S-studenter vill i samband med detta lyfta vikten av att arbetet för att främja säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

I en globaliserad värld bör även engagemanget vara globalt. Alltför många människor, däribland ofta barn, drabbas av allt från klimatkatastrofer, trafficking och och sexuellt våld men dessa frågor anses inte vara en central del i säkerhetspolitiken.

S-studenter anser inte att säkerhet bara är att slippa krig och att försvara staters enskilda intressen. Vi menar att internationella allianser och däribland FN, finns för att tjäna mänskors säkerhet genom samarbeten och utveckling. Vi behöver göra satsningar på utbildning, fattigdomsbekämpning och respekt för mänskliga rättighet till viktiga säkerhetspolitiska instrument. Då vi i ovan nämnda exempel inte lyckas med preventivt arbete behöver definitioner och metoder reformeras. Internationella allianser ska gynna människor, inte enskilda stater och deras roll får aldrig vara att cementera en världsordning där dessa hemskheter sker obemärkt.

S-studenters ordförande Nasra Ali sitter i Svenska FN-förbundets styrelse och arbetar där för en säkrare tillvaro för alla, oavsett vart de bor.

Upp