S-studenter välkomnar jämställdhetssatsningar i akademin

S-studenter välkomnar jämställdhetssatsningar i akademin

19 september, 2015 13:13

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, presenterar idag regeringens satsningar för att öka jämställdheten i akademin.  Fem miljoner årligen från och med nästa år ska öka jämställdheten i akademin.

– Självklart välkomnar vi dessa satsningar. Det är absurt att medan 60 procent av de som studerar vid högre utbildning är kvinnor, så är 75% av professorerna män.  Och ökningstakten har dessutom avstannat, vilket gör det efterlängtat att regeringen nu väljer att satsa på detta. Vi ser också tydliga löneskillnader mellan könen och att kvinnor har sämre arbetsvillkor som vi hoppas Hellmark Knutsson också tar tag i, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

S-studenter har länge drivit frågor om jämställdhet inom akademin, och att jämställdhet måste föras på flera fronter.  Arbetet får inte stanna vid siffror och antal utan fortsätta på ett djupare plan.

–  Även i de mest på pappret jämställda organisationer råder stor ojämställdhet. Större strukturella förändringar måste ske, det handlar om attityder, beteenden och normer. Då räcker inte 5 miljoner kronor. Det är också dags att börja prata om den ojämställdhet som råder vid grundutbildningen. Trots att majoriteten är kvinnor som studerar, så tar ändå män mer plats i klassrummet och i utbildningen. Vi vet också att många lärosäten brister i genusarbetet och att många unga kvinnor som studerar mår psykiskt dåligt och lider av stress. Men regeringens satsningar är helt klart en viktig början och att vi har en regering som faktiskt uppmärksammar problemen är i sig värdefullt, säger Elin Ylvasdotter. 

 

 

 

Upp