S-studenter välkomnar utbildningssatsningar

S-studenter välkomnar utbildningssatsningar

17 augusti, 2015 09:50

Statsminister Stefan Löfven och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic presenterade under gårdagen en utbildningssatsning som innebär en utökning av antalet utbildningsplatser på yrkeshögskola med över 20 procent, vilket innebär 6000  nya platser platser. Detta för att hantera den paradoxala situationen på arbetsmarknaden med många lediga jobb men med hög arbetslöshet. Allt fler vill också studera på yrkeshögskolan men det finns inte tillräckligt med utbildningsplatser, trots att yrkeshögskoleutbildning är eftertraktat på arbetsmarknaden.

– Som studentförbund välkomnar vi naturligtvis regeringens utbildningssatsningar. Tillgång till utbildning är inte bara en fråga om att minska arbetslösheten utan är också en demokratifråga. Yrkeshögskolan har en betydande roll i detta. Den fyller en viktig funktion att locka personer som annars aldrig sökt sig till eftergymnasial utbildning, i omställningssyfte under arbetslivets gång men är också en del av att stärka det livslånga lärandet. Att yrkeshögskolan får kraftigt ökat antal permanenta utbildningsplatser är verkligen på tiden, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Den växande betydelsen av kunskap  gör att investeringar i utbildning är avgörande för både enskilda individers framtid men också för samhället i stort. Trots detta nedmonterade och nedprioriterade den borgerliga regeringen just utbildningsväsendet. Att den rödgröna regeringen så tydligt sätter fokus på utbildning är därför efterlängtat.

– S-studenter vill samtidigt varna för en modell där studenten så snabbt som möjligt ska komma ut på arbetsmarknaden. Det är givetvis viktigt att sådana alternativ finns, men utbildning har fler värden än göra människor anställningsbara. Dörrarna ska hela tiden vara öppna för att kunna  bilda sig inom andra ämnen och utbildningar. Det finns också en risk att yrkeshögskoleutbildningar enbart styrs av näringslivets kortsiktiga intressen. Även studenterna i yrkeshögskolan ska garanteras rättssäkerhet och kvalitet i sin utbildning, säger Elin Ylvasdotter.

Upp