S-studenters 10 krav på regeringen för att förbättra kvinnors psykiska hälsa

S-studenters 10 krav på regeringen för att förbättra kvinnors psykiska hälsa

1 september, 2015 08:25

Sjukskrivningarna ökar.  Uppenbart är således att den borgerliga politiken med att försämra villkoren i sjukförsäkringen är misslyckat. Människor blir inte friska för att de straffas för sin sjukdom.

Framförallt är det kvinnors psykiska hälsa som har försämrats och är den vanligaste sjukskrivningsorsaken för kvinnor. Värst drabbade är unga kvinnor samt kvinnor i som arbetar i välfärdssektorn. Enligt statistik från Försäkringskassan är kvinnor sju gånger oftare sjukskrivna på grund av stress och utmattning än män som jobbar med teknik. Men även inom samma yrken blir kvinnorna oftare sjukskrivna än männen. Även unga kvinnors psykiska ohälsa ökar. Nu vill Socialdemokratiska studentförbundet att regeringen agerar. 

– Utvecklingen är mycket oroande men inte förvånande. Detta är en av de yttersta konsekvenserna av det ojämställda samhället. Vi ser att tjejer känner enorma krav som riktas från samhället. Dessvärre är psykisk ohälsa tabubelagt. Ett första viktigt steg är att börja prata om detta på en politisk nivå. Ofta ses psykisk ohälsa som ett individuellt problem, när det faktiskt handlar om strukturer som politiken måste ta ansvar för. Därför tänker vi prioritera denna fråga. Med en feministisk regering  förväntar vi oss stora satsningar från regeringens sida i höstbudgeten, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Många unga, framförallt kvinnor, arbetar under otrygga förhållanden.  Kvinnors arbete värderas också traditionellt lägre, både beträffande lön men också vad gäller att kvinnors arbetsmiljörisker inte synliggörs och därför inte tas i tu med i tillräckligt hög grad. Även urholkningar av välfärden i form av nedskärningar, privatiseringar och ökad arbetsbelastning utpekas som avgörande faktorer.

– Urholkningen av välfärden drabbar alltid kvinnor värst. Denna förvärrades efter åtta år med borgerlig politik. Privatiseringar och nedskärningar har lett till ett starkare ekonomifokus och hårdare krav på effektivitet. Detta påverkar naturligtvis arbetsmiljön men också tryggheten i välfärden. Lägg då till att kvinnor tar absolut störst ansvar för det obetalda hemarbetet. Detta är oacceptabelt, säger Elin Ylvasdotter. 

S-studenter kräver därför att regeringen prioriterar detta i höstbudgeten.  Arbetet måste ske på flera fronter. Dels måste arbetet föras preventivt och att kvinnors arbetssituation både i livet generellt och på arbetslivet förbättras. Men minst  lika viktigt är att stöd och hjälp finns att få vid psykisk ohälsa.

S-studenter presenterar därför 10 krav på regeringen för att förbättra kvinnors psykiska hälsa: 

  • Investera i välfärden. Detta är avgörande för att förbättra kvinnors arbetssituation men också för att öka tryggheten i välfärden.
  • Förbättrade arbetsvillkor och tryggare anställningar. Grunden för all anställning ska vara tillsvidareanställning.
  • Investera i skolan. För att uppmärksamma ungas psykiska ohälsa krävs fler vuxna i form av lärare, psykologer och skolsköterskor.
  • Människor ska inte straffas för att de är sjuka.  Vi välkomnar att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Vi vill också se en höjning taket i sjukförsäkringen samt stärkt rehabilitering.
  • Börja titta på hur en generell arbetstidsförkortning kan se ut. S-studenter vill se 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön
  • En tidsplan för individualisera föräldraförsäkring. Regeringen bör presentera en plan för hur hemarbetet måste bli jämställt.
  • Resurserna till arbetslivsforskningen måste öka. Forskning och samhälle utgår från mannen som norm där kvinnors ohälsa osynliggörs och tabubeläggs.
  • Ökade resurser till arbetsmiljö med ett tydligt genusperspektiv.
  • Välfärden ska vara demokratiskt organiserad och drivas utan vinstintresse. Alla aktörer inom välfärden ska följa samma regelverk angående bemanning, kvalitet och insyn.
  • Satsa på ungdomsmottagningar och kvinnojourer.

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet

 

 

Upp