S-studenters avtryck i regeringsförklaringen

S-studenters avtryck i regeringsförklaringen

3 oktober, 2014 17:09

S-studenter känner stolthet över regeringsförklaringen, som innehåller många av S-studenters viktigaste frågor.

– S-studenter har länge kämpat för en klassmedveten feminism och här har vi nått stora framgångar. Vi är de som drivit på mest i arbetarrörelsen för en mer jämställd föräldraförsäkring. Det var vår absolut högsta prioriterade fråga på partikongressen 2013 och är det fortfarande. Under valrörelsen var jämställda löner vårt huvudfokus och även här har vi fått genomslag. Regeringsförklaringen är ett bevis på att vårt arbete har varit framgångsrikt och det är jag oerhört stolt över, säger Talla Alkurdi, förbundsordförande för S-studenter.

– S-studenter har fört ett gediget opinionsarbete för att Sverige ska få en mer human flyktingpolitik. Under EU-valrörelsen var säkra och lagliga vägar för asylsökande vår mest prioriterade fråga och vi är den organisation som drivit frågan inom Socialdemokraterna starkast. Så vi ser med glädje att vårt hårda arbete har satt agendan inom de olika delarna av Socialdemokraterna och nu även regeringen, säger Talla Alkurdi.

Regeringsförklaringen innehåller goda nyheter för landets studenter och forskare. Fler studieplatser i hela landet, förstärkning av skyddet vid sjukdom och högskolebehörighet för alla gymnasieutbildningar är viktiga jämlikhetsreformer som kommer att bredda rekryteringen till universitet och högskolor. Satsning på utbildningskvalitet och forskning, fler kvinnliga professorer samt jämställda forskningsanslag är efterlängtade reformer som stärker den högre utbildningen.

Den nya regeringen kommer även att föra en stark antirasistisk agenda och en progressiv utrikespolitik. Detta har vi saknat under åtta år med den borgerliga regeringen.

-Det är även oerhört bra att vi nu får en regering som ser den ökade rasismen och högerextremisen och de hot de utgör mot vårt samhälle. Att regeringen därmed också är beredd att tillsätta resurser för att minimera dessa rörelser, på våra gator och i våra folkvalda församlingar är ett konkret sätt att bekämpa rasismen, säger Talla Alkurdi.

– Sverige kommer att erkänna staten Palestina. Det är ett historiskt och nödvändigt steg då en tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens, påpekar Talla.

Den etniska rensningen måste stoppas. Den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering är i akut behov av humanitärt stöd för att kunna hantera situationen. Det är därför bra att den nya regeringen står bakom Förenta Nationernas kamp mot IS.

 

Upp